แวมม์ (Vamm) เป็นค่ายเพลงในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยเป็นหนึ่งในค่ายย่อยที่แยกออกมาในช่วงของการปรับรูปแบบธุรกิจเพลงของอาร์เอส ในช่วงปี 2546 - 2547 ภายใต้การนำของโดย เอ ไวตามิน เอ หรือในชื่อจริงคือ อิทธิพลธนินทร์ เดชฤกษ์ปาน

บริษัท แวมม์ จำกัด
อุตสาหกรรมMusic
ก่อตั้งพ.ศ. 2547
สำนักงานใหญ่419/1 ซอย ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บุคลากรหลัก
อิทธิพลธนินทร์ เดชฤกษ์ปาน - กรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์Dance, Hip-Hop


ประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2545 บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น ในขณะนั้น ได้มีแนวคิดที่จะทำการปรับรูปแบบของธุรกิจเพลง จากการรวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลาง มาเป็นการเปิดบริษัทลูกขึ้นมาเป็นค่ายเพลงย่อยๆ เพื่อแบ่งหน้าที่การผลิตเพลงตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายของแนวเพลง โดยเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างของทีมผลิตเพลงในยุคนั้น ให้กลายมาเป็นรูปแบบบริษัทที่ดำเนินการบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง โดยทีมผลิตเพลงของค่ายอาร์เอสในขณะนั้นมีดังนี้ MP1 (ดูแลโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง), MP2 (ดูแลโดย เทพนม สุวรรณบุณย์ และ อนุชา อรรจนาวัฒน์), MP3 (ดูแลโดย พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร และ ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์) รวมทั้งทีมเพลงใหม่ของ ปอนด์ ธนา ลวสุต

พ.ศ. 2546 ไวตามิน เอ หนึ่งในศิลปินแนวแดนซ์ของค่ายอาร์เอสในยุคนั้น จึงมีแนวคิดที่จะทำค่ายย่อยเป็นของตัวเองในแนวเพลงแดนซ์และฮิพฮอพที่ตัวเองถนัด แต่เนื่องจากความไม่พร้อมบางอย่างทำให้ไม่สามารถเปิดตัวค่ายพร้อมๆ กับค่ายย่อยอื่นๆ อีก 11 ค่ายในช่วงต้นปี 2547 ได้ทัน

พ.ศ. 2547 เมื่อทุกอย่างพร้อม กลางปี 2547 ค่ายแวมม์จึงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับศิลปินเบอร์แรกคือ หนุ่ม แร็พเปอร์ บี-คิง ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมเกินความคาดหมายของทางบริษัท

พ.ศ. 2548 มีการปรับโครงสร้างทีมเพลงใหม่ในอาร์เอส ทำให้ทีมเพลง บ้านโรงบ่ม ถูกยุบรวมกับทีมเพลง แวมม์ ซึ่งยังคงมีผลงานในนามแวมม์ออกมาอีกหนึ่งอัลบั้มคือผลงานของศิลปินสาว แอมมารี่ (Amary) จนต่อมาก็มีการยุบรวมกับทีมเพลง อะ-ฮ่า อีกครั้งกลายเป็นยูนิต บิ๊กบลู เร็คคอร์ด ในที่สุด

ศิลปินในสังกัดแก้ไข