สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (ชื่อเล่น ฮ้อ) เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
เกิด5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (57 ปี)
อาชีพนักธุรกิจ
คู่สมรสสุจีรา เชษฐโชติศักดิ์
บุตรเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์
โชติ เชษฐโชติศักดิ์

สุรชัยเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 เป็นนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นน้องชายของ เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ อดีตประธานกรรมการบริหารของอาร์เอส สุรชัยสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทพอักษร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในปี พ.ศ. 2519 เกรียงไกรและสุรชัยในวัยเพียง 14 ปี ได้เริ่มต้นทำธุรกิจอัดแผ่นเสียงขายในชื่อ โรสซาวด์ สัญลักษณ์เป็นรูปดอกกุหลาบสีแดง โดยมีเงินลงทุนเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นอัดเทปคาสเซทขาย ต่อมาได้มีกฎหมายลิขสิทธิ์ออกมาทำให้กระทบต่อธุรกิจของโรสซาวด์ เกรียงไกรและสุรชัยจึงตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นธุรกิจค่ายเพลง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อบริษัทจากโรสซาวด์เป็น อาร์เอส ซาวด์ ในปี 2524 โดยมีวง อินทนิล ที่ไปพบในห้องอัดเป็นศิลปินเบอร์แรก

สุรชัยสมรสกับ สุจีรา เชษฐโชติศักดิ์ เมื่อปี 2529 มีบุตรชายสองคนคือ เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ อดีตสมาชิกวงเปเปอร์ส และ โชติ เชษฐโชติศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บมจ.อาร์เอส

อ้างอิงแก้ไข