คูลฟาเรนไฮต์ 93

คูลฟาเรนไฮต์ (อังกฤษ: COOLfahrenheit) เป็นสถานีวิทยุในประเทศไทย ผลิตรายการโดย บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ในเครือของ อาร์เอส

คูล ฟาเรนไฮต์
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ วังนันทอุทยาน กองวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เอฟเอ็ม 93.0 เมกะเฮิร์ตซ์
Cool93logo.jpg
พื้นที่กระจายเสียงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความถี่เอฟเอ็ม 93.0 เมกะเฮิร์ตซ์
สัญลักษณ์เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด Music Freeze Your Mind
แบบรายการ
ภาษาไทย
รูปแบบเพลงไทย
การเป็นเจ้าของ
เจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ กองวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
(บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด)
ผู้ประกอบธุรกิจปริญญ์ หมื่นสุกแสง
ประวัติ
เริ่มกระจายเสียงพ.ศ. 2543
ข้อมูลทางเทคนิค
พิกัดสถานีส่งเลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ลิงก์
เว็บไซต์www.coolism.net

ประวัติแก้ไข

คูลฟาเรนไฮต์ (COOLfahrenheit) ออกอากาศครั้งแรก เดิมชื่อ คูลเอฟเอ็ม ของบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เอฟเอ็ม 98.0 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ต่อมาย้ายไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.วังนันทอุทยาน เอฟเอ็ม 93.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทั่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น คูล 93 ฟาเรนไฮต์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยนำเสนอเพลงเพราะสำหรับคนทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และคลื่นนี้ กลายมาเป็นวิทยุเรตติ้งอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนานที่สุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน การออกอากาศครอบคลุมในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณรับฟัง คูลฟาเรนไฮต์ ไปยังอีก 1 จังหวัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม่ เอฟเอ็ม 88.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ในชื่อ คูลฟาเรนไฮต์ 88 เชียงใหม่ ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 และยุติออกอากาศเมื่อส่งท้ายปี พ.ศ. 2556 อนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2556 หลังจากที่บริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกสถานีเป็น คูลฟาเรนไฮต์ 93

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ฟังที่ย้ายแพลตฟอร์มมารับฟังผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 คูลฟาเรนไฮต์ 93 จึงได้รับการรีแบรนด์อีกครั้งในชื่อ คูลฟาเรนไฮต์ (อังกฤษ: COOLfahrenheit) โดยไม่ระบุความถี่เพื่อเปิดเกมรุกช่วงชิงผู้ฟังในช่องทางออนไลน์อย่างเต็มตัว ทั้งเว็บไซต์ www.coolism.net และโมบายแอปพลิเคชัน Coolism ทั้งระบบ iOS และ Android

กรรมการผู้จัดการแก้ไข

  • นายสุระชาติ ตั้งตระกูล
  • นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์
  • นายสุธี ฉัตรรัตนกุล
  • นายปริญญ์ หมื่นสุกแสง (ปัจจุบัน)

นักจัดรายการคูลฟาเรนไฮต์และตารางจัดรายการแก้ไข

นักจัดรายการคูลฟาเรนไฮต์ในปัจจุบัน
  • 06.00-09.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool J อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
  • 09.00-12:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool J ตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
  • 12.30-15.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool J ขวัญ วรงค์พร วิชัยดิษฐ์
  • 15.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool J ไปป์ ปวร กิจเจริญการกุล
  • 18.00-21.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool J แนน กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์
  • 21.00-24.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool J กัญ รังรอง วัณณรถ

หมายเหตุแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข