คูลฟาเรนไฮต์ 93

คูล ฟาเรนไฮต์
Cool93logo.jpg
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ วังนันทอุทยาน สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐ รายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน เอฟเอ็ม 93.0 เมกะเฮิร์ตซ์
เจ้าของสถานี สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
ผู้รับสัมปทาน บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด
ผู้บริหาร ปริญญ์ หมื่นสุกแสง
ความถี่ เอฟเอ็ม 93.0 เมกะเฮิร์ตซ์
รูปแบบรายการ เพลงไทย
พื้นที่กระจายเสียง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
คำขวัญ
ที่ตั้งห้องส่ง เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ปทาวเวอร์ซี ชั้น4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาที่กระจายเสียง พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ http://www.coolism.net

คูลฟาเรนไฮต์ (อังกฤษ: COOLfahrenheit) เป็นสถานีวิทยุในประเทศไทย ในเครือคูลลิซึ่ม ของ อาร์เอส มีรูปแบบการนำเสนอเพลงไทย


ประวัติแก้ไข

คูลฟาเรนไฮต์ (COOLfahrenheit) ออกอากาศครั้งแรก เดิมชื่อ คูลเอฟเอ็ม ของบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เอฟเอ็ม 98.0 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ต่อมาย้ายไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.วังนันทอุทยาน เอฟเอ็ม 93.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทั่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น คูล 93 ฟาเรนไฮต์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยนำเสนอเพลงเพราะสำหรับคนทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และคลื่นนี้ กลายมาเป็นวิทยุเรตติ้งอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนานที่สุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน การออกอากาศครอบคลุมในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณรับฟัง คูลฟาเรนไฮต์ ไปยังอีก 1 จังหวัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม่ เอฟเอ็ม 88.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ในชื่อ คูลฟาเรนไฮต์ 88 เชียงใหม่ ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 และยุติออกอากาศเมื่อส่งท้ายปี พ.ศ. 2556 อนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2556 หลังจากที่บริษัท สกายไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกสถานีเป็น คูลฟาเรนไฮต์ 93

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ฟังที่ย้ายแพลตฟอร์มมารับฟังผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 คูลฟาเรนไฮต์ 93 จึงได้รับการรีแบรนด์อีกครั้งในชื่อ คูลฟาเรนไฮต์ (อังกฤษ: COOLfahrenheit) โดยไม่ระบุความถี่เพื่อเปิดเกมส์รุกช่วงชิงผู้ฟังในช่องทางออนไลน์อย่างเต็มตัว ทั้งเว็บไซต์ www.COOLISM.net และโมบายแอปพลิเคชัน COOLISM ทั้งระบบ iOS และ Android

กรรมการผู้จัดการแก้ไข

  • นายสุระชาติ ตั้งตระกูล
  • นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์
  • นายสุธี ฉัตรรัตนกุล
  • นายปริญญ์ หมื่นสุกแสง (ปัจจุบัน)

นักจัดรายการคูลฟาเรนไฮต์และตารางจัดรายการแก้ไข

นักจัดรายการคูลฟาเรนไฮต์ในปัจจุบัน
  • 05.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ Cool Jตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
  • 09.00-12:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ Cool Jอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
  • 12.00-15.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ Cool Jขวัญ วรงค์พร วิชัยดิษฐ์
  • 15.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ Cool Jไปป์ ปวร กิจเจริญการกุล
  • 18.00-21.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool Jแนน กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์
  • 21.00-24.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ Cool Jกัญ รังรอง วัณรถ

หมายเหตุแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข