ซิกซ์เซนส์

(เปลี่ยนทางจาก ซิกเซนต์)

ซิกซ์เซนส์ (อังกฤษ: Sixth sense) โดยความหมายทั่วไป คือ สัมผัสที่หก หมายถึง บุคคลที่มีประสาทสัมผัสพิเศษที่นอกเหนือไปจากประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา, หู, จมูก, ลิ้น และกาย โดยสามารถรับรู้หรือสัมผัสได้ถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี, วิญญาณ

หรืออาจจะหมายถึงบันเทิงคดีต่าง ๆ เช่น