เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นเดือนที่ 4 ของปี พ.ศ. 2554 วันแรกของเดือนเป็นวันศุกร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันเสาร์

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข