เปิดเมนูหลัก

นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร 4 สมัย

เฉลิมยศ แสนวิเศษ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
จังหวัดมุกดาหาร
เสียชีวิต 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (88 ปี)
คู่สมรส ทองสุข แสนวิเศษ

ประวัติแก้ไข

นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2472[1] สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา

นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สิริอายุรวม 88 ปี[2]

งานการเมืองแก้ไข

เฉลิมยศ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารครั้งแรก ใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รวม 4 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เฉลิมยศ แสนวิเศษ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคความหวังใหม่
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคความหวังใหม่

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2532. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2532
  2. งานศพนายเฉลิมยศ แสนวิเศษ