เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)

ขุนนางสยาม

นายพันโท เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) (7 มกราคม พ.ศ. 2392 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2463) อดีตอธิบดีกรมพระคลังสวน อธิบดีจัดการกรมภาษีร้อยชักสาม (ปัจจุบันคือ กรมศุลกากร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ และเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรก (ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ)

นายพันโท
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)


ป.จ., ป.ม., ท.ช.
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค).jpg
เกิด7 มกราคม พ.ศ. 2392
เมืองชุมพร
เสียชีวิต15 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 (70 ปี)
ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
คู่สมรสท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
บิดามารดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
หม่อมอิน
รูปล้อแบบคาริคาร์ตูร์ (caricature) ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เขียนโดยผู้ใช้นามแฝง "Spy" ตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับของสหราชอาณาจักรชื่อ "Vanity Fair" เมื่อ ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422)

ประวัติแก้ไข

เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ มีนามเดิมว่า พร บุนนาค เป็นบุตรคนเล็กของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) กับหม่อมอิน เกิดที่เมืองชุมพร ขณะนั้นบิดาดำรงตำแหน่งว่าที่สมุหกลาโหม ออกไปสักเลข (เกณฑ์ทหาร) ที่เมืองชุมพร จึงตั้งชื่อท่านว่า "พร"

การศึกษาแก้ไข

ท่านพรได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากพระอาจารย์แก้ว ที่วัดประยุรวงศาวาส เมื่ออายุได้ 15 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตได้ส่งท่านไปศึกษาต่อที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากนั้นได้ไปเป็นล่ามประจำตัวของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตประจำทวีปยุโรป

การงานแก้ไข

ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2410 ได้เข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งหุ้มแพรวิเศษในกรมพระอารักษ์ ทำหน้าที่ราชเลขานุการ เชิญกระแสรับสั่งไปเจรจากับชาวต่างประเทศ แทนหม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ เป็นจมื่นศรีสรรักษ์ และเลื่อนขึ้นเป็นพระยาภาสกรวงศ์ วรราชาธาณัตินฤปรัตน สุปรีย์ราชไปเวต สีเกรตารี ว่าที่จางวางมหาดเล็ก และเป็นลุตเตอร์แนนท์ คอลอเนล (พันโท) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2416 ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการ เมื่อ พ.ศ. 2431 และโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2435[1]

เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ด้านการต่างประเทศ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชทูตพิเศษไปเจรจากับประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2422 นอกจากนั้นยังเป็นราชทูตพิเศษออกไปเจริญสัมพันธไมตรี กับประเทศเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้มีการก่อตั้ง "กระทรวงธรรมการ" ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 เพื่อทำหน้าที่ดูแลศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ โดย เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรก (ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ)

ครอบครัวแก้ไข

เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ สมรสกับท่านผู้หญิง เปลี่ยน ธิดานายสุดจินดา (พลอย ชูโต) มีบุตรธิดา 5 คน

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

ถึงอสัญกรรมในรัชกาลที่ 6 เมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 รวมอายุได้ 71 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข