เหรียญบุษปมาลา (อังกฤษ: The Pushpa Mala Medal) หรือชื่อย่อ ร.บ.ม. เป็นเหรียญเงินกะไหล่ทอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นพ.ศ. 2412 สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์และในการช่าง[1] ปัจจุบันพ้นสมัยการพระราชทานแล้ว

เหรียญบุษปมาลา

เหรียญบุษปมาลา
มอบโดย พระมหากษัตริย์สยาม
อักษรย่อร.บ.ม.
ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทบำเหน็จในราชการ
วันสถาปนาพ.ศ. 2412
ประเทศ ราชอาณาจักรสยาม
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการช่าง
สถานะพ้นสมัยพระราชทาน
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล้มเลิกพ.ศ. 2459
สถิติการมอบ
รายล่าสุดขุนชาญจังหวัด
14 สิงหาคม พ.ศ. 2459
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญศารทูลมาลา
รองมาเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1

อ้างอิง แก้