เหรียญบุษปมาลา

เหรียญบุษปมาลา (อังกฤษ: The Pushpa Mala Mala Meda) หรือชื่อย่อ ร.บ.ม. เป็นเหรียญเงินกะไหล่ทอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นพ.ศ. 2412 สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์และในการช่าง[1] ปัจจุบันพ้นสมัยการพระราชทานแล้ว

เหรียญบุษปมาลา
Pushpa Mala Medal (without ribbon), Coin Museum, Bangkok.jpg
เหรียญบุษปมาลา

Pushpa Mala Medal (Thailand) ribbon.png
แพรแถบย่อเหรียญบุษปมาลา
อักษรย่อร.บ.ม.
ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทบำเหน็จในราชการ
วันสถาปนาพ.ศ. 2412
ประเทศไทย ประเทศไทย
ผู้สมควรได้รับผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการช่าง
สถานะพ้นสมัยพระราชทานแล้ว
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญศารทูลมาลา
รองมาเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

อ้างอิงแก้ไข