อรุณสวัสดิ์ เป็นบทประพันธ์ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ สร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 สร้างโดยบริษัท กันตนา นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์ และ วิชชุดา สวนสุวรรณ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยม และที่ได้รับความนิยมก็คือเพลงประกอบละครที่ขับร้องโดย พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร และ วทัญญู มุ่งหมาย ในปี พ.ศ. 2542 ถูกนำกลับมาสร้างใหม่สร้างโดยบริษัท อาร์เอส ในนามชาโดว์ นำแสดงโดย ทศพร รถกิจ และ ทราย เจริญปุระ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 ทางค่าย โมโน และ ช่องโมโน 29 ได้นำกลับมารีเมคอีกครั้ง สร้างโดย ศุภชัย ศรีวิจิตร [1]

อรุณสวัสดิ์
สร้างโดยครั้งที่ 1 : กันตนา
ครั้งที่ 2 : ชาโดว์ (อาร์เอส)
ครั้งที่ 3 : โมโน 29
แสดงนำครั้งที่ 1 :
ศรราม เทพพิทักษ์
วิชชุดา สวนสุวรรณ
โชคชัย เจริญสุข
กวินนา สุวรรณประทีป
มนตรี เจนอักษร
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์
ครั้งที่ 2
ทศพร รถกิจ
ทราย เจริญปุระ
ธิติยา นพพงษากิจ
ศราวุธ นวแสงอรุณ
เจฟฟรี่ เบญจกุล
ฐนิชา ดิษยบุตร
อภิชาติ หาลำเจียก
รสริน จันทรา
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สมควร กระจ่างศาสตร์
ครั้งที่ 3
รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์
ณัฐริกา เฝ้าด่าน
ชาวดิน รัฐกาญจน์
กฤตสุดา อัญภานนท์
กรุณพล เทียนสุวรรณ
สุกัญญา นาคสนธิ์
รอง เค้ามูลคดี
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดอรุณสวัสดิ์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
ออกอากาศ
เครือข่ายครั้งที่ 1 : ช่อง 7
ครั้งที่ 2 : ช่อง 3
ครั้งที่ 3 : โมโน 29
ออกอากาศครั้งที่ 1 : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535
ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 3 : พ.ศ. 2557

เรื่องย่อ

แก้

เป็นเรื่องราวของภาสุ หรือ เม่น ชายหนุ่มที่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้านการเรียนให้พ่อยอมรับในตัวเขาที่มองว่าไม่เอาไหน ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำและสำเร็จการศึกษา โดยมีอรณีเพื่อนสาวคอยให้กำลังใจแม้ว่าภาสุจะหลงรักเมขลา เพื่อนร่วมชั้นคนสวยก็ตาม แต่ในที่สุดด้วยความดีของเธอจึงเอาชนะใจเขาได้ในที่สุด [2]

รายชื่อนักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2557
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 3 โมโน 29
ผู้จัดละคร กันตนา อาร์เอส โมโน
บทโทรทัศน์ จิตรลดา ดิษยนันทน์ เบญจมาศ ดาลหิรัญรัตน์ ไผ่พญา โมนะ
ผู้กำกับการแสดง นิรัตติศัย กัลย์จาฤก นพดล มงดลพันธ์ ชานนท์ สมฤทธิ์
ภาสุ (เม่น) ศรราม เทพพิทักษ์ ทศพร รถกิจ รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์
อรณี วิชชุดา สวนสุวรรณ ทราย เจริญปุระ ณัฐริกา เฝ้าด่าน
ฤกษ์ดี โชคชัย เจริญสุข ศราวุธ นวแสงอรุณ นที พิทักษ์
ภัทริกา (ไหม) กวินนา สุวรรณประทีป ฐนิชา ดิษยบุตร กฤตสุดา อัญภานนท์
เมขลา สมนภา เกษมสุวรรณ ธิติยา นพพงษากิจ พลอยพรรณ ทับทิมหล้า
เสมอเทพ ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ เจฟฟรี่ เบญจกุล ชาวดิน รัฐกาญจน์
ปราชญ์ ณัฐสิทธิ์ สาลิตุล
หนูมาลี ชุลีพร ดวงรัตนตรัย
พ.ต.ต เภา พงษ์ภักดี มนตรี เจนอักษร อภิชาติ หาลำเจียก กรุณพล เทียนสุวรรณ
สุกานดา (แม่ของเม่น) เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ รสริน จันทรา โชติรส แก้วพินิจ
ภูมิ (ปู่เล็ก) สายัณห์ จันทรวิบูลย์ สมภพ เบญจาธิกุล สิทธิชัย ผาบชมภู
หมู (น้องชายของเม่น) ด.ช.ตะวัน จารุจินดา ด.ช.จีโน่ ชูทส์ ด.ช.ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ย่าของเม่น มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา สุกัญญา นาคสนธิ์
ปู่ของเม่น จำนงค์ บำเพ็ญรัตน์ สมควร กระจ่างศาสตร์ รอง เค้ามูลคดี
ครูอร (แม่ของอรณี) รสริน จันทรา ดวงเดือน จิไธสงค์ ภัทรวรินทร์ ทิมกุล
เบญจพล เชยอรุณ
ผอูน จันทรศิริ
สุดารัตน์ เดชากุล

รางวัล

แก้
ละครอรุณสวัสดิ์ปี 2535

อ้างอิง

แก้

หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ช่องโมโน 29