สมนภา เกษมสุวรรณ

สมนภา เกษมสุวรรณ หรือ แอน เป็นนักแสดงชาวไทย

สมนภา เกษมสุวรรณ
ชื่อเกิดสมนภา เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่นแอน
เกิด วันเกิดและอายุ 31มีนาคม2516 / 45ปี
อาชีพ นักแสดง
ส่วนเกี่ยวข้อง ช่อง 7 (2535-2536)

ผลงานแก้ไข

ละครแก้ไข

ละครโทรทัศน์
พ.ศ. ละคร รับบท หมายเหตุ
2535 อรุณสวัสดิ์ เมขลา
2536 ภูตแม่น้ำโขง เจ้านางโคมคำ