ตำบลพระธาตุผาแดง

ตำบลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

ตำบลพระธาตุผาแดง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแม่สอด

ตำบลพระธาตุผาแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phra That Pha Daeng
คำขวัญ: 
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่
งานแห่บั้งไฟ ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ตำบลพระธาตุผาแดงตั้งอยู่ในจังหวัดตาก
ตำบลพระธาตุผาแดง
ตำบลพระธาตุผาแดง
พิกัด: 16°41′26.3″N 98°35′50.4″E / 16.690639°N 98.597333°E / 16.690639; 98.597333
ประเทศไทย
จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอด
พื้นที่
 • ทั้งหมด68.99 ตร.กม. (26.64 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด7,876 คน
 • ความหนาแน่น114.16 คน/ตร.กม. (295.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 63110
รหัสภูมิศาสตร์630610
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก
อำเภอแม่สอด
การปกครอง
 • นายกสมนึก ชื่นนิยม
รหัส อปท.06630610
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 577 หมู่ที่ 1 (บ้านค้างภิบาล) ถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์0 5554 3035
โทรสาร0 5554 3035
เว็บไซต์www.phatadpadaeng.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลพระธาตุผาแดงเป็นตำบลที่ 10 ของอำเภอแม่สอด แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลแม่ตาว ต่อมาได้แยกเป็นตำบลใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีหมู่บ้านและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับนายพยูณ มีทองคำ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอด พร้อมให้แยกตำบลและตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า “ ตำบลพระธาตุผาแดง ”

ปี พ.ศ. 2529 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2529 ลงนามโดย พิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับพิเศษ หน้า 85-103 เล่มที่ 103 ตอนที่ 175 ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2529) เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475 มาตรา 6 และมาตรา 29 ดังต่อไปนี้

อำเภอแม่สอด

1. ตั้งตำบลด่านแม่ละเมา ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 3 (บ้านห้วยยะอุ) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านปางส้าน) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 5 (บ้านห้วยพลู) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 11 (บ้านยางห้วยยะอุ) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 12 (บ้านมูเซอส้มป่อย) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 6 โอนจากหมู่ที่ 9 (บ้านขุนห้วยช้างไล่) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 7 โอนจากหมู่ที่ 14 (บ้านธงชัย) ตำบลพะวอ และให้มีอาณาเขตดังนี้
 • ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาดอยปูแป้ และสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต

 • ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือร่องน้ำลึกห้วยแม่ละเมา เป็นแนวเขตตลอด

 • ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยถือสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต

 • ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันปันน้ำระหว่างห้วยแม่ละเมา กับห้วยพลู เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพะวอ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ติดต่อกับตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยแม่ละเมา เป็นแนวแบ่งเขต
  • ช่วงที่ 2 ติดต่อกับตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยถือลำห้วยแม่กื้ดสามท่า ห้วยป่าเตย ห้วยสามหมื่นหลวง เทือกเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยผาแดง ขุนห้วยผักกูด ขุนห้วยซุกกะรี ขุนห้วยผักกูดหวาน เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือผักกูดหวาน ห้วยอุ้มเปี้ยม เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยหลวง ดอยพะวอ และดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต

2. ตั้งตำบลพระธาตุผาแดง ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 1 (บ้านค้างภิบาล) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านหัวฝาย) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 6 (บ้านแม่ตาวใหม่) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 8 (บ้านพะเด๊ะ) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 10 (บ้านถ้ำเสือ) ตำบลแม่ตาว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองห้วยโป่ง ห้วยแม่สอด เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองดอยผาแดง สันเขาดอยผาแดง เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาขี้ค้างคาวและดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแม่ตาว โดยถือสันถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้งและถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลแม่ตาว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยน้ำดิบ และลำเหมืองหลวง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยลึก และลำเหมือง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด โดยถือแนวถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้ง และถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยใช้ร่องน้ำลึกแม่เมย เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นไป

ภูมิศาสตร์

แก้

ตำบลพระธาตุผาแดงมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ตำบลพระธาตุผาแดง เป็นตำบลที่มีลักษณะภูมิประเทศ 2 ลักษณะ คือ

การปกครอง

แก้

ตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านค้างภิบาล" มีจำนวน 740 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 966 คน ประชากรหญิง 1,001 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 1,967 คน
 • หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านหัวฝาย" มีจำนวน 563 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 765 คน ประชากรหญิง 717 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 1,482 คน
 • หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านแม่ตาวใหม่" มีจำนวน 278 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 375 คน ประชากรหญิง 349 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 724 คน
 • หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านพะเด๊ะ" มีจำนวน 200 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 364 คน ประชากรหญิง 384 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 748 คน
 • หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านถ้ำเสือ" มีจำนวน 96 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 196 คน ประชากรหญิง 202 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 398 คน
 • หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านขุนห้วยแม่สอด" มีจำนวน 83 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 156 คน ประชากรหญิง 148 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 304 คน
 • หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน "บ้านเอื้องดอย" มีจำนวน 466 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 448 คน ประชากรหญิง 236 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 684 คน

รวมทั้ง 7 หมู่บ้าน มีจำนวน 2,146 ครัวเรือน เป็นประชากรชาย 3,058 คน ประชากรหญิง 3,031 คน รวมมีพลเมืองทั้งสิ้น 6,089 คน

ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จากนั้นจึงมีการเลือกตั้งกำนันตำบล 1 ตำแหน่ง อีกครั้ง หากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านใดได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบล หมู่บ้านนั้นจะไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ทั้งตำบลจะประกอบด้วย กำนันตำบล 1 คน/ตำแหน่ง และผู้ใหญ่บ้าน 6 คน/ตำแหน่ง

การศึกษา

แก้
 • โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง

การขนส่ง

แก้

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) บริเวณแยกพระธาตุผาแดง ประมาณ 200 เมตร และเส้นทางคมนาคมทางบกมีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด - อุ้มผาง) ตัดผ่าน มีรถโดยสารประจำทางแม่สอด – พบพระ และแม่สอด – ก.ม. 45 วิ่งผ่านช่วงเวลา 08.00 ถึง 18.00 น. ประชาชนส่วนมากเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ

แก้
ดิน

พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง มีประมาณ 42,500 ไร่ แบ่งเป็น

 • พื้นที่เกษตรกรรม 13,197 ไร่
 • อุตสาหกรรมประมาณ 2,500 ไร่
แร่ธาตุ

ตำบลพระธาตุผาแดงมีแร่ธาตุที่สำคัญ คือ แร่สังกะสี มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำเหมืองแร่อยู่ 2 บริษัท คือ

สถานที่สำคัญ

แก้

อ้างอิง

แก้