บ้านขุนห้วยแม่สอด

หมู่บ้านในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

บ้านขุนห้วยแม่สอด บางเรียก บ้านขุนห้วย หรือ บ้านแม่ซอคี เป็นบ้าน หมู่ที่ ๖ ตั้งอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติ

แก้

บ้านขุนห้วยแม่สอด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ของตำบลพระธาตุผาแดง จุดพิกัด M.U.๖๔๓๔๘๒ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า "บ้านแม่ซอคี" หมายถึงต้นน้ำลำห้วยแม่สอดปัจจุบันเป็นน้ำพุร้อน ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ ๑๓๐ ปี นายเนโด และครอบครัวกับญาติพี่น้องได้เข้ามาอยู่เพื่อทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

ต่อมามีผู้เข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลัก เพื่อเลี้ยงครอบครัวและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข โดยมีนายเนโด เป็นผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำคนที่ ๒ ได้แก่ นายหม่อโพ คนที่ ๓ และ ๔ ได้แก่ นายพะละบือ และนายเกเล ตามลำดับ ต่อมาปี ๒๕๓๐ ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน คือ นายหม่อส่วย ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๕ และมีนายเหล่าเซ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้