บ้านเอื้องดอย

หมู่บ้านในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

บ้านเอื้องดอย เป็นบ้าน หมู่ที่ ๗ ตั้งอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติ

แก้

บ้านเอื้องดอยอยู่หมู่ที่ ๗ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ล่าสุดของตำบลพระธาตุผาแดง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และอพยพมาจากบ้านค้างภิบาล และบ้านหัวฝาย ได้มารวมกันตั้งรกรากที่บ้านเอื้องดอย มีนายเมืองดี เป็นแกนนำ ต่อมาทางการได้ตั้งให้เป็นหมู่บ้านเอื้ยงดอย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแต่งตั้งนายเมืองดีเป็นผู้ใหญ่บ้าน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้