บ้านถ้ำเสือ

หมู่บ้านในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

บ้านถ้ำเสือ เดิมคือ บ้านเดลออูเทาะ เป็นบ้าน หมู่ที่ ๕ ตั้งอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติ แก้

บ้านถ้ำเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ของตำบลพระธาตุผาแดง จุดพิกัด M.U.๖๕๗๔๓๗ เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๙ หรือประมาณ ๑๔๐ ปีมาแล้ว เดิมบ้านถ้ำเสือมีชื่อว่า "บ้านเดลออูเทาะ" ตามชื่อผู้นำหมู่บ้าน ได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่แล้วขยายครอบครัวออกไปเรื่อย ๆ สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านถ้ำเสือเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านห่างออกไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านได้พบเสือนอนออกลูกอยู่ในถ้ำ จึงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เละต่อมาปี ๒๕๒๘ ทางการได้เข้ามามีบทบาทโดยแต่งตั้งผู้ช่วยคนแรกแยกจากบ้านพะเด๊ะ ชื่อ นายส่วยวา เปลทู และได้แยกบ้านเป็น บ้านถ้ำเสือ มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายหม่อทูจ่า คนที่ ๒ คือ นายละวา คนที่ ๓ นายเบะแฮ ชินสุขคีรี และคนปัจจุบันชื่อ นายละวา การเดินทางเข้าหมู่บ้านถ้ำเสือแต่เดิมเป็นการเดินลัดเลาะตามป่าเข้ามาในหมู่บ้าน ต่อมาได้มีบริษัทผาแดงฯ มาทำสัมปทานป่าเหมืองแร่ และทำถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน พร้อมทั้งอนุญาตให้ชาวบ้านใช้เส้นทางถนนทำการคมนาคม ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้