บ้านแม่ตาวใหม่

หมู่บ้านในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

บ้านแม่ตาวใหม่ เป็นบ้าน หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่ในตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติ

แก้

เดิมเป็นบ้านแม่ตาว อยู่ในตำบลแม่ตาว ซึ่งเรียกตามลำห้วยแม่ตาว ต่อมาได้มีประชาชนจาก ลำพูน ลำปาง เถิน ได้อพยพมาอาศัยอยู่ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น จึงแยกตัวจากบ้านแม่ตาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านแม่ตาวใหม่

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้