องค์การนานารัฐอเมริกัน

องค์การนานารัฐอเมริกัน (อังกฤษ: Organization of American States หรือย่อว่า OAS) เป็นองค์การระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในอเมริกาตามกฎบัตรสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 เปิดรับสมาชิกในภาคพื้นอเมริกา เพื่อร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและการศาล สังคม วัฒนธรรมและสันติภาพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางด้านทหารในกรณีที่รัฐใดถูกรุกรานรัฐสมาชิก โดยมี หน่วยงานสำคัญคือ สำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี[1] มีสมาชิกอยู่ 35 ประเทศที่ล้วนอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ[2]

อ้างอิงแก้ไข