สันติภาพ สามารถเรียกได้ว่าเป็นสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโต้เถียงอย่างรุนแรงกันเกิดขึ้น

เกรี เมลเชอร์ ความหมายของสันติภาพ (มอร์รัลออฟพิส)

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก้ไข

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize) จะให้แก่ผู้ที่สร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่และผู้รู้ผู้ซึ่งได้ใช้ความสันติในการนำพาผู้คนไปในวิถีทางแห่งธรรมและได้ทำผลงานที่ดีมากหรือดีที่สุดเพื่อที่จะสนับสนุนสันติภาพระหว่างประเทศ

ความเข้าใจในสันติภาพแก้ไข

หลายต่อหลายทฤษฎีที่ได้กล้าวถึงความหมายที่แท้จริงของ "สันติภาพ" "สันติวิชา" มาแล้วด้วยเช่นกัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสันติโดยการหยุดการใช้ความรุนแรงและการแก้ไขข้อโต้แย้งหลายประการ ความเข้าใจและคำจำกัดความของคำว่า "สันติภาพ" จะแปรผันไปตามแต่ภูมิภาค วัฒนธรรม ศาสนา และสาขาวิชาที่เรียนด้วย.

สันติภาพที่หมายความถึงความยุติธรรมแก้ไข

สันติภาพชนิดนี้คือการที่ให้ผู้คนแต่ละกลุ่มเข้าหากันโดยไม่ใช้ความรุนแรงและอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสันติและอีกหลายๆอย่าง

อ้างอิงแก้ไข