สุพัฒน์ ธรรมเพชร

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร (เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2497) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 6 สมัย

สุพัฒน์ ธรรมเพชร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2497 (66 ปี)
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
คู่สมรส กุหลาบ ธรรมเพชร

ประวัติแก้ไข

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายพุฒ และ นางปราง ธรรมเพชร[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยครูสงขลา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมรสกับนางกุหลาบ ธรรมเพชร มีบุตรสาว คือ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง

การทำงานแก้ไข

สุพัฒน์ เคยรับราชการเป็นครูที่ โรงเรียนพัทลุง [2]

งานการเมืองแก้ไข

สุพัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 6 ครั้ง ก่อนที่จะวางมือทางการเมือง ในที่สุด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุพัฒน์ ธรรมเพชร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง. สานิตย์ เพชรกาฬ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2550