สุธรรม ระหงษ์

นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)[1] ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ เกิดวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2505 ที่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรของ นายอุดม ระหงษ์ และนางมาลัย ระหงษ์[2] รับราชการเป็นทหารเรือ ต่อมาเป็นปลัดอำเภอ ก่อนจะเข้าสู่วงการเมืองโดยลงสมัคร อบจ. และ ส.ส. ตามลำดับ

สุธรรม ระหงษ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 เมษายน พ.ศ. 2505 (58 ปี)
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

สุธรรม ระหงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงานแก้ไข

สุธรรม ระหงษ์ เข้ารับราชการเป็นทหารเรือ ในปี พ.ศ. 2528 ต่อมาโอนย้ายมาเป็นปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) สังกัดกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2535 และลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. 2543 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เดิม แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2554 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2551 มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม)

อ้างอิงแก้ไข