รายชื่อละครโทรทัศน์จักร ๆ วงศ์ ๆ

(เปลี่ยนทางจาก สามเศียร)

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 ช่อง 7HD (ชื่อเดิม:สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) ได้ย้ายช่วงเวลาออกอากาศของละครจักร ๆ วงศ์ ๆ จากคืนวันจันทร์-อังคาร หลังข่าวภาคค่ำ เวลา 21.00-22.00 น. มาออกอากาศเป็นช่วงเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น.จนมาถึงปัจจุบัน ละครเรื่องสุดท้ายที่ออกอากาศหลังข่าวคือ พระอภัยมณี โดยยังไม่ทันอวสาน ก็ถูกย้ายมาออกอากาศช่วงเช้าแทน

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

ชื่อจริง ชื่อเล่น
พลพจน์ พูลนิล ข้าวตู
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน พิ้งค์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข แก้ม
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย มีน
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ ม่อน
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ ปอนด์
ณพบ ประสบลาภ ณพบ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์ รัฐ
ภัทรภร สนธิภักดิ์ แพรวา
พบศิลป์ โตสกุล บุ๊ค
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์ เจเจ
ปิ่นทิพย์ อรชร ขวัญ
อัญรส ปุณณโกศล พิม
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ น้ำว้า
แพรวรรณ สมศักดิ์ แพร
นิรดา เจษฎาปริยากุล ตั๊ก
ซาราห์ สายสกุลเศรษฐ์ ซาร่า
จิดาภา วัชรสินาพร ปิ๊ง
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว เบส
ชุติมา เอเวอรี่ แคนดี้
ชนุชตรา สุขสันต์ นาย
คริสเตียน เอเกิล
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ ฟ้าใส

ละครจักร ๆ วงศ์ ๆแก้ไข

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ ผลิตโดย
ปลาบู่ทอง จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 10มกราคม 2510 - 22 มิถุนายน 2510 เยาวเรศ นิศากร
พัลลภ พรพิษณุ
สุวิน สว่างรัตน์
น้ำเงิน บุญหนัก
ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ
บริษัท สยามฟิล์ม จำกัด
บัวแก้ว บัวทอง จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น.25 กันยายน 2522-24 ธันวาคม 2522 จตุพล ภูอภิรมณ์
สนธยา จิตรกร
รัชนู บุญชูดวง
เยาวเรศ นิสากร
ด.ช.เด็ดดวง อนุศาสตร์
ชลูด แฉล้มกุล
บริษัท ดาราฟิล์ม จำกัด
จันทร์ สุริยคาธ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 31 ธันวาคม 2522-19 กุมภาพันธ์ 2523 ศุภชัย เธียรอนันต์
วัชรา สังข์สุวรรณ
พรทิวา คุณกร
ดลยา โสวัณณะ
บริษัท ดาราฟิล์ม จำกัด
เจ้าหญิงแตงอ่อน จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 25 กุมภาพันธ์ 2523-2 มิถุนายน 2523 ชานนท์ มณีฉาย
วนิษฐา วัชโรบล
ศุภชัย เธียรอนันต์
ณรงค์ พุทธโกศา
เกษริน พูนลาภ
ศิริพร โพธิ์ประสิทธิ์
พัชรา กองแก้ว
ลัขณา ลักษณะจินดา
สนธยา สุขศรีสังข์
สมชาย ปาตัน
ออยา นาวิน
วิริสศา ศิวา
นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร
บริษัท ดาราฟิล์ม จำกัด
สังข์ทอง จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 17 มีนาคม 2524-24 สิงหาคม 2524 ศุภชัย เธียรอนันต์
ทัชชา จีรพรรณ
ปินนเรศ ศรีนาคาร
ปริศนา วงศ์ศิริ
สนธยา จิตรกร
จอมใจ จรินทร์
สมชาย ปาตัน
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
เยาวเรศ นิสากร
ด.ช.นรา กุยเนตร
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โสนน้อยเรือนงาม จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 25สิงหาคม 2524-1มิถุนายน 2525 (งดออกอากาศ 6เมษายน,13เมษายน2525 เพราะอยู่ในช่วงงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) ไม่ทราบข้อมูล บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สุวรรณหงส์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 7มิถุนายน2525-9พฤศจิกายน2525 ศุภชัย เทียรอนันต์
ปริศนา วงศ์ศิริ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เจ้าหญิงนกกระจาบ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 15 พฤศจิกายน2525-15 มีนาคม2526 คมสัน สุริยา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
จิตตรา ยิ่งเจริญ
ปินนเรศ ศรีนาคาร
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สี่ยอดกุมาร จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 21 มีนาคม 2526-13กันยายน2526 ยมนา ชาตรี
ศิรินภา สว่างล้ำ
ศุภชัย เธียรอนันต
รุจิเรข พัตระเกษตริน
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
สถาพร พร้อมรุ่งเรือง
ด.ช.วิชา รตะจาร
ด.ช.นรา กุยะเนตร
ด.ช.จักรกฤษณ์ คชรัตน์
ด.ช.บอย เนติลักษณ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สิงหไกรภพ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 19 กันยายา 2526 - 6 ธันวาคม 2526 สุริยา ชินพันธุ์
ดวงพร เอกศาสตร์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ขวานฟ้าหน้าดำ [1] จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 12 ธันวาคม 2526-17 เมษายน 2527 ศุภชัย เธียรอนันต์
ผุสรัตน์ ดารา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ไชยเชษฐ์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 23 เมษายน 2527-24 เษายน 2527 สุริยา ชินพันธุ์
ผุสรัตน์ ดารา
ยุวนารี ธิดารัตน์
ชัย ราชพงษ์
วิไลลักษณ์ ไวงาน
ราชิต ชูเมือง
ณรงค์ พุทธโกษา
สมชาย ปาตัน
สมาน คัมภีร์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เหรียญมรดก จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 30 กรกฎาคม 2527-8 มกราคม 2528 ศุภชัย เทียรอนันต์
มนฤดี ยมาภัย
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เทพสังวาลย์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 14 มกราคม 2528 - 28 พฤษภาคม 2528 คมสัน สุริยา
เกษศริน พูนลาภ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
จอมขมังเวทย์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 3 มิถุนายน 2528 - 30 กันยายน 2528 ชาตรี พิณโณ
เกษศริน พูนลาภ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
จินดาสมุทร จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 1ตุลาคม 2528-31 ธันวาคม2528 สุริยา ชินพันธุ์
ดวงพร เอกศาสตร์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ทิพย์เกสร จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 6 มกราคม2529 - 4 มีนาคม 2529 ศุภชัย เทียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ชาลินิ ดารา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระอภัยมณี จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 20 ตุลาคม 2529 - 29 ธันวาคม 2529
ต่อมาในปี 2530 เปลี่ยนเวลาเป็น วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-9.00น. เริ่ม 3 มกราคม 2530
ศุภชัย เธียรอนันต์
วัชรา สังข์สุวรรณ
อำภา ภูษิต
อุทุมพร ศิลาพันธ์
อลิษา ขจรไชยกุล
ถั่วแระ เชิญยิ้ม
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เทพสามฤดู พ.ศ. 2530 ชาตรี พิณโณ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ชไมพร จตุรภุช
สินี หงษ์มานพ
ปิยะดา เพ็ญจินดา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
แก้วหน้าม้า พ.ศ. 2530 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
ชัย ราชพงษ์
นิตยา ปานะถึก
จิตรา ศรีนาคาร
สมชาย ปาตัน
อำนาจ อินจันทร์
แบล็ค ผมทอง
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พิกุลทอง พ.ศ. 2530-2531 ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
เอกกวี ภักดีวงษ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
นางสิบสอง พ.ศ. 2531 วัชรา สังข์สุวรรณ
น้ำอ้อย ไกรอาบ
สุรีย์พร เกียรตินาถ
อำภา ภูษิต
เสาวนีย์ เอี่ยมละออ
ชาตรี พินโน
สินี หงษ์มานพ
เกษศริน พูลลาภ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
ปรางค์เพ็ญ สุทธิพงศ์
สุกัญญา แช่มชื่น
ดวงฤดี พยัคฆะ
ดาริกา รัตนวงค์
สายสุนีย์ วงค์ศาวี
ลดาวรรณ์ สันธิ
ฉัตรมณีย์ เนตศิริ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระสุธน-มโนราห์ พ.ศ. 2531 ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
สินี หงษ์มานพ
เกษศริน พูลลาภ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
น้ำอ้อย ไกรอาบ
กรรณิกา จันทร์คง
ลดาวรรณ์ สันธิ
เสาวนีย์ เอี่ยมละออ
ชัย ราชพงษ์
ศิรินภา สว่างล้ำ
สมบูรณ์ สุขขี่ยัย
กิ่งดาว ดารณี
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระทิณวงศ์ พ.ศ. 2531-2532 ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
เอกกวี ภักดีวงษ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
อุทัยเทวี พ.ศ. 2532 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
อำภา ภูษิต
เอกกวี ภักดีวงษ์
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
คมสัน สุริยา
เยาวเรศ นิสากร
ราชิต ชูเมือง
วิทยา สุขดำรงค์
ชนิดา เปี่ยมสุวรรณ
จิตรา ศรีนาคาร
วลัยรัตน์ เจือมงคลสกุล
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โกมินทร์ พ.ศ. 2532-2533 ชาตรี พิณโณ
พอพล สุพรรณพงศ์
เอกชัย ฉิมพะวงศ์
อำภา ภูษิต
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
กายเพชร กายสุวรรณ พ.ศ. 2533 ชาตรี พิณโณ
นริศรา ธรรมกามี
วัชรา สังข์สุวรรณ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มนต์นาคราช พ.ศ. 2533 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
ธนา สินประสาธน์
อำภา ภูษิต
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สังข์ศิลป์ชัย 10 พฤศจิกายน 2533 - 30 ธันวาคม 2533 ธนา สินประสาธน์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ดิน น้ำ ลม ไฟ 5 มกราคม 2534 - 11 สิงหาคม 2534 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
สุระ มูรธานนท์
มรกต พรรณโชคดี
สมเกียรติ พัฒนทรัพย์
ประทุมทรัพย์ ชาติปักษี
สันติภาพ บุนนาค
วารุณี สายพร
ชฎาพร รัตนากร
ประพัส มิตรภักดี
เยาวเรศ นิสากร
อำนาจ อินทน์จันทน์
จิตรา จำเริญศักดิ์
ชนะ เรื่องปัญญา
แบล็ค ผมทอง
วารินทร์ หารพรม
กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระไชยมงคล 17 สิงหาคม 2534 - 7 ธันวาคม 2534 ยอดวงษ์ ยมาภัย
นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มาลัยทอง 8 ธันวาคม 2534 - 10 พฤษภาคม 2535 ชาตรี พิณโณ
สุวนันท์ คงยิ่ง
อำภา ภูษิต
กชกร นิมากรณ์
นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ยอพระกลิ่น 16 พฤษภาคม 2535 - 20 กันยายน 2535 ชาตรี พิณโณ
สุวนันท์ คงยิ่ง
พรพิมล รักษ์ธรรม
กรุง ศรีวิไล
เยาวเรศ นิสากร
ณรงค์ พุทธโกษา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
สุระ มูรธานนท์
ศิริรัตน์ เพชรโสม
เพ็ญศิริ สุภาพันธุ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โมงป่า 26 กันยายน 2535 - 16 มกราคม 2536 รวมทั้งหมด 33 ตอน ศราตรา ศรีวิไล
เสกศักดิ์ เนติลักษณ์
สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
เมตตา รุ่งรัตน์
จันทนา ศิริผล
วัชระ สิทธิกุล
ศิริ ศริจินดา
สมสกุล ยงประยูร
เอกชัย ศรีวิชัย
สุรพล ไพรวัลย์
วิไลลักษณ์ ไวงาน
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
จันทโครพ 17 มกราคม 2536 - 9 พฤษภาคม 2536 ปริญญา ปุ่นสกุล
พงษ์นภา ดัสกร
อัจฉรา ทองเทพ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โสนน้อยเรือนงาม 15 พฤษภาคม 2536 - 19 กันยายน 2536 ปริญญา ปุ่นสกุล
พงษ์นภา ดัสกร
คมสัน สุริยา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บัวแก้วบัวทอง 25 กันยายน 2536 - 26 กุมภาพันธ์ 2537 ศาสตรา ศรีวิไล
ธิติยา นพพงษากิจ
พรชิตา ณ สงขลา
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
ชาตรี พิณโณ
พรพิมล รักธรรม
ยมนา ชาตรี
รุจิเรข พักตระเกษตริน
เสกศักดิ์ สันติพงษ์
อัจฉริยะ ทิพย์สุคนธ์
เพ็ญศิริ สุภาพันธุ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มิติมหัศจรรย์ 1 27 กุมภาพันธ์ 2537 - 26 มิถุนายน 2537
รวมทั้งหมด 34 ตอน
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ปริญญา ปุ่นสกุล
พรชิตา ณ สงขลา
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ปลาบู่ทอง 3 กรกฎาคม 2537 - 18 ธันวาคม 2537
รวมทั้งหมด 49 ตอน
ปริญญา ปุ่นสกุล
อัจฉรา ทองเทพ
อำภา ภูษิต
ปัทมา ปานทอง
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
อรุโณทัย จิตตรีขันธ์
ชาตรี พิณโณ
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด (ดาราวิดีโอ)
ไกรทอง 24 ธันวาคม 2537 - 12 มีนาคม 2538
รวมทั้งหมด 24 ตอน
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
สิปปนนท์ คชชาคร
ธิติยา นพพงษากิจ
สุดธิดา หาญถนอม
พรพิมล รักธรรม
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เกราะเพชรเจ็ดสี 18 มีนาคม 2538 - 7 ตุลาคม 2538
รวมทั้งหมด 56 ตอน
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
อัจฉรา ทองเทพ
พรชิตา ณ สงขลา
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
กฤติยาภรณ์ ศรีรัตนพันธุ์
ชาตรี พิณโณ
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มโหสถชาดก 8 ตุลาคม 2538 - 27 มกราคม 2539
รวมทั้งหมด 28 ตอน
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ศิขรินทรา พลายเถื่อน
กชกร นิมากรณ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
กัณหา-ชาลี 28 มกราคม 2539 - 13 เมษายน 2539
รวมทั้งหมด 20 ตอน
มาฬิศร์ เชยโสภณ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
กชกร นิมากรณ์
ศิวาพร พวงทอง
พอเจตน์ แก่นเพชร
ด.ช.ดรีม ด้วงสง
ด.ญ.เอเชีย ปทุมแก้ว
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มณีนพเก้า 14 เมษายน 2539 - 10 พฤศจิกายน 2539 สุรจิต บุญญานนท์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ปริญญา ปุ่นสกุล
สาวิกา กาญจนมาศ
อัจฉรา ทองเทพ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ศิวาพร พวงทอง
ยอดวงษ์ ยมาภัย
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
รอง เค้ามูลคดี
อำพล สวนสุข
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ทาสวังหลัง 16 พฤศจิกายน 2539 - 23 กุมภาพันธ์ 2540
รวมทั้งหมด 32 ตอน
มาฬิศร์ เชยโสภณ
อุษณีย์ รักกสิกรณ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
น้ำใจแม่ 1 มีนาคม 2540 - 28 มิถุนายน 2540 ปฏิพันธ์ ขัดขจร
สาวิกา กาญจนมาศ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
จิรวรรณ หมื่นหนู
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สิงหไกรภพ 29 มิถุนายน 2540 - 30 พฤศจิกายน 2540 ภาคภูมิ เจชาคาล
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
คมสัน สุริยา
พรพิมล รักธรรม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ขวานฟ้าหน้าดำ 6 ธันวาคม 2540 - 19 เมษายน 2541 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ขลา ปานแก้ว
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ลูกที่ถูกลืม 25 เมษายน 2541 - 25 กรกฎาคม 2541 ไชยา มิตรชัย
ปริญญา ปุ่นสกุล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ดวงเดือน กลิ่นหอม
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง 26 กรกฎาคม 2541 - 14 มีนาคม 2542 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ดวงเดือน กลิ่นหอม
จริยา มิตรชัย
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เทพศิลป์ อินทรจักร 20 มีนาคม 2542 – 18 กรกฎาคม 2542 ธนภัทร เทียนทอง
โอฬาร ชูชาญ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ปริษา ทนาวิวัฒน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ลักษณวงศ์
(ทิพย์เกสรในปี 2529)
24 กรกฎาคม 2542 – 9 ตุลาคม 2542 มาฬิศร์ เชยโสภณ
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
นางพญาไพร 10 ตุลาคม 2542 – 30 มกราคม 2543 ปฏิพันธ์ ศัมพันธวงศ์
อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เพชรรุ้งไฟ 5 กุมภาพันธ์ 2543 – 21 พฤษภาคม 2543 โอฬาร ชูชาญ
ชาลี กรรณสูต
สันธยา ริช
ดวงเดือน กลิ่นหอม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
หลวิชัย-คาวี 27 พฤษภาคม 2543 – 5 สิงหาคม 2543 ปริญญา ปุ่นสกุล
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ศาสนันท์ ลิขิตปัญญารัตน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
นางสิบสอง 6 สิงหาคม 2543 – 26 พฤศจิกายน 2543

รวมทั้งหมด 34 ตอน

คณธร ฟักทองผล
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
สพล ชนวีร์
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
มรกต มณีฉาย
วรรณีญา กิจชัยสกุลฤทธิ์
มยุรา กีรติโอฬาร
กุสุมา โพธิ์ศรี
ทศวรรณ รัตนธาดา
ชลธิชา ทองแดง
นุชสิรา วงศ์แก่น
วรินทร ผดุงวิถี
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
พริญทิพย์ พิทักษ์พูลสิน
อโณมา แย้มศรี
ขวัญจิรา บัวคง

เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์

ปิยะดา เพ็ญจินดา

พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์

บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พระสุธน-มโนราห์ 2 ธันวาคม 2543 – 18 กุมภาพันธ์ 2544

รวมทั้งหมด 22 ตอน

สพล ชนวีร์
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
จารุศิริ ภูวนัย
ซุ้มผกา ชีวนันท์
ลูกปฐัม ปิติมา
พัชริญา ทองทวีพร
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
โอฬาร ชูชาญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
หนุ่ม มาวิน
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ปิยะดา เพ็ญจินดา
คมสัน สุริยา
ปัทมา ปานทอง
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
แก้วหน้าม้า 24 กุมภาพันธ์ 2544 – 15 กรกฎาคม 2544

รวมทั้งหมด 44 ตอน

ไชยา มิตรชัย
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
ขลา ปานแก้ว
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
หยาดทิพย์ ราชปาล
จารุศิริ ภูวนัย
พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์
ดวงเดือน จิไธสงค์
เยาวเรศ นิสากร
สมชาย ปาตัน
คมสัน สุริยา
ปิยะดา เพ็ญจินดา
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สี่ยอดกุมาร 21 กรกฎาคม 2544 – 10 กุมภาพันธ์ 2545 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ณรินลดา อุ่นมั่น
หนุ่ม มาวิน
สพล ชนวีร์
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ทิชานนท์ นิลตระการ
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ธัญญารีย์ โรจน์เรืองชัย
ปริษา ทนาวิวัฒน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
อุทัยเทวี 16 กุมภาพันธ์ 2545 – 27 กรกฎาคม 2545,พ.ศ. 2532 รติพงษ์ ภู่มาลี
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
หนุ่ม มาวิน
บุศรา เบญจวัฒน์
ยอดวงษ์ ยมาภัย
พรพรรณ เอี่ยมผ่อง
เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
เสกสรรค์ รอดประเสริฐ
ธนากร ปาตัน
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
วงษ์สวรรค์ 28 กรกฎาคม 2545 – 20 ตุลาคม 2545 สพล ชนวีร์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล

โอฬาร ชูชาญ

อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์

มาฬิศร์ เชยโสภณ

เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์

มรกต มณีฉาย

บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พิกุลทอง 26 ตุลาคม 2545 – 2 กุมภาพันธ์ 2546,พ.ศ. 2530-2531 ไชยา มิตรชัย
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
บุศรา เบญจวัฒน์
ศุภชัย เธียรอนันต์
ธิดา ธีรรัตน์
คณธร ฟักทองผล
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ยอพระกลิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2546 – 11 พฤษภาคม 2546 รติพงษ์ ภู่มาลี
ฐาณมาศ ขวัญหวาน
หนุ่ม มาวิน
จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์
ศุภชัย เฑียรอนันต
เทพยุภา ศรียาภัย
คณธร ฟักทองผล
ซุ้มผกา ชีวนันท์
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เทพสามฤดู 17 พฤษภาคม 2546 – 4 มกราคม 2547 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
เลอสรรค์ คงเจริญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
มาฬิศร์ เชยโสภณ
สพล ชนวีร์
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
สุภัสสร มามีเกตุ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สิงหไกรภพ 10 มกราคม 2547 – 8 สิงหาคม 2547
รวมทั้งหมด 60 ตอน
เลอสรรค์ คงเจริญ
ฐาณมาศ ขวัญหวาน
ปริญญา ปุ่นสกุล
โอฬาร ชูชาญ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
โกมินทร์ 14 สิงหาคม 2547 – 26 กุมภาพันธ์ 2548
รวมทั้งหมด 57 ตอน
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
กุลาแสนสวย
(โสนน้อยเรือนงาม ในปี 2536)
27 กุมภาพันธ์ 2548 – 8 มกราคม 2549
รวมทั้งหมด 78 ตอน
เลอสรรค์ คงเจริญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน
ปริญญา ปุ่นสกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เกราะกายสิทธิ์ 14 มกราคม 2549 – 19 พฤศจิกายน 2549
รวมทั้งหมด 90 ตอน
รติพงษ์ ภู่มาลี
พิมพ์รวี ทังสุบุตร
สพล ชนวีร์
พัชราวดี อยู่ภิรมย์
ธราพงษ์ สำราญพิศ
ชนิดา ภัทรเวสสกุล
ดาวฤกษ์ คงพันธุ์
วรนันท์ พร้อมมูล
เลอสรรค์ คงเจริญ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
อติรุจ สิงหอำพล
พัชรมัย สุขประเสริฐ
รติ ศิลปจารย์
ปิญชาณิดา ภัทรเวสสกุล
พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
บัวแก้วจักรกรด
(บัวแก้วบัวทอง ในปี 2536-2537)
25 พฤศจิกายน 2549 – 15 เมษายน 2550
รวมทั้งหมด 42 ตอน
พศิน ศรีธรรม
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
เจษฎา รุ่งสาคร
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รัตติมา กุลยานันท์
รชยา รักกสิกรณ์
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ศิริฉาย เปลี่ยนดอก
ศุภชัย เฑียรอนันต
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ด.ช.ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ด.ญ.กิ่งกานต์ บุญสุข
ชมวินัย เมฆสุวรรณ
ภูวเดช พึ่งกิจ
คำรณ บริสุทธิ์
วรรณธนศม เมฆสุวรรณ
ด.ช.จักรพรรติ นรางกูลย์
ดวงเดือน จิไธสงค์
ด.ช.นริศร อาภา
ด.ญ.อรุณลักษณ์ พักโพธิ์เย็น
ด.ญ.กรลปพฤกษ์ ชะนะมา
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พระทิณวงศ์ 21 เมษายน 2550 – 23 ธันวาคม 2550
รวมทั้งหมด 71 ตอน
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
วรนันท์ พร้อมมูล
เลอสรรค์ คงเจริญ
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รัตติมา กุลยานันท์
สุภัสรา มามีเกตุ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สังข์ทอง 29 ธันวาคม 2550 – 28 ธันวาคม 2551
รวมทั้งหมด 106 ตอน
วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
ธารธารา รุ่งเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
พศิน ศรีธรรม
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
วรนันท์ พร้อมมูล
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
พัชรมัย สุขประเสริฐ
หนุ่ม มาวิน
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
เจษฎา รุ่งสาคร
รัตติมา กุลยานันท์
วรรณศม เมฆสุวรรณ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ปริษา ทนาวิวัฒน์
ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน
ไพโรจน์ สังวริบุตร
วณิษฐา วัชโรบล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เทพสังวาลย์ 3 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2552
รวมทั้งหมด 44 ตอน
รติพงษ์ ภู่มาลี
วรนันท์ พร้อมมูล
ธารธารา รุ่งเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไช
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
เอกพัน บรรลือฤทธิ์
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ธนา สินประสาธน์
ศิริฉาย เปลี่ยนดอก
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ปลาบู่ทอง 6 มิถุนายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553
รวมทั้งหมด 78 ตอน
วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
พีชญา วัฒนามนตรี
ปานรวัฐ ลิ่มรัตนาอาภรณ์
นภิศา ป้อมเสน
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ทราย เจริญปุระ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ไพโรจน์ สังวริบุตร
วณิษฐา วัชโรบล
ด.ช.ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ด.ญ.กิ่งกานต์ บุญสุข
เยาวเรศ นิสากร
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ตุ๊กตาทอง 6 มีนาคม 2553 – 21 พฤศจิกายน 2553
รวมทั้งหมด 76 ตอน
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
นภิศา ป้อมเสน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ธารธารา รุ่งเรือง
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
เลอสรรค์ คงเจริญ
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
วรรณธนศม เมฆสุวรรณ

ภคมน เจริญวโรดม
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ปริษา ทนาวิวัฒน์
วรนันท์ พร้อมมูล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
พัชรมัย สุขประเสริฐ
เจษฎา รุ่งสาคร

บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง 27 พฤศจิกายน 2553 – 10 กรกฎาคม 2554
รวมทั้งหมด 64 ตอน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
รติพงษ์ ภู่มาลี
พศิน ศรีธรรม
นภิศา ป้อมเสน
อิทธิกร ท่าจีน
ภคมน เจริญวโรดม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เจ้าหญิงพิกุลทอง 16 กรกฎาคม 2554 – 4 กุมภาพันธ์ 2555
รวมทั้งหมด 59 ตอน
สุทัศสรณ์ สัจจะภูริภูมิ
อิทธิกร ท่าจีน
นภิศา ป้อมเสน
ตวงรัตน์ คะชะสะ
ไพโรจน์ สังวริบุตร
กิตติยา อุ้ยตระกูล
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ธิชาชา บุญเรืองขาว
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
พัชรมัย สุขประเสริฐ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ไชยเชษฐ์ 5 กุมภาพันธ์ 2555 – 2 กันยายน 2555
รวมทั้งหมด 60 ตอน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ทิชา ตันติประสุต
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
ตวงรัตน์ คะชะสะ
นันทรัตน์ ชาวราษฎร์
นภิศา ป้อมเสน
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ปริษา ทนาวิวัฒน์
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ศุภชัย เฑียรอนันต
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เจ้าหญิงแตงอ่อน 8 กันยายน 2555 – 14 เมษายน 2556
รวมทั้งหมด 64 ตอน
เอกราช กฤตสิริทิพย์
กชกร ส่งแสงเติม
โอภาภูมิ รัชชารมย์
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
พศิน ศรีธรรม
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
แคนดี้ เอเวอรี่
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
จันทร์สุริยคาธ 20 เมษายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2556
รวมทั้งหมด 62 ตอน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
สวีเดน ทะสานนท์
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
นภิศา ป้อมเสน
โอภาภูมิ รัชชารมย์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ฐรินดา กรรณสูต
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
มนต์นาคราช 23 พฤศจิกายน 2556 – 12 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งหมด 67 ตอน เอกราช กฤตสิริทิพย์
ณิชกานต์ กิจสกุล
โอภาภูมิ รัชชารมย์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ณ พบ ประสบลาภ
แคนดี้ เอเวอรี่
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ปริษา ทนาวิวัฒน์

ชนุชตรา สุขสันต์

บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ยอพระกลิ่น 13 กรกฎาคม 2557 - 28 มีนาคม 2558
(9 สิงหาคม งดออกอากาศ)
รวมทั้งหมด 73 ตอน
นพรัตน์ ประเสิรฐสุข
ภัทชา งามพิสุทธิ์
วรนันท์ พร้อมมูล
ศุภิสรา ชมภูศรี
กรศรัณย์ ไตรศรีศิลป์
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ไพโรจน์ สังวริบุตร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
แก้วหน้าม้า 29 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2559
รวมทั้งหมด 102 ตอน
เอกราช กฤตสิริทิพย์
ดาริน ดารากานต์
พลพจน์ พูลนิล
แคนดี้ เอเวอรี่
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ศิตฑา ตาบโกไสย
คริษฐา สังสะโอภาส
ศมลภัท นาคอุไร
ดอน จมูกบาน
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วิสุทธา ชูชัยวุฒิพงศ์
ชนุชตรา สุขสันต์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
วรนันท์ พร้อมมูล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ดิน น้ำ ลม ไฟ 20 มีนาคม 2559 - 23 เมษายน 2559
รวมทั้งหมด 10 ตอน
พบศิลป์ โตสกุล
ศุภิสรา ชมภูศรี
พลพจน์ พูลนิล
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
ศิตฑา ตาบโกไสย
คริษฐา สังสะโอภาส
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
ธนภัทร ดิษฐ์ไชยวงศ์
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ณ พบ ประสบลาภ
ดวงเดือน จีไธสงค์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
วรนันท์ พร้อมมูล
ฐรินดา กรรณสูต
พิพัฒน์พล โกมารทัต
ธรรมศักดิ์ สุริยน
วิเชษฐ นิลกลาง
แครอท ชุมแพ
หาญณรงค์ กัลสุมาโส
โอฬาร ชูชาญ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
พนม พลราชม
ด.ช.ศรัณยวัชร ช้างแก้ว
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพนธ์
ด.ช.นิติพัทธ์ เนาวรัตน์ ณ อยุธยา
ด.ญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สี่ยอดกุมาร 24 เมษายน 2559 - 9 ตุลาคม 2559
รวมทั้งหมด 71 ตอน (งดออกอากาศ 15 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2559) และกลับมาออกอากาศ 19 พฤศจิกายน 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
อุทัยเทวี 11 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2560
รวมทั้งหมด 40 ตอน
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
อัญรส ปุณณโกศล
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
พบศิลป์ โตสกุล
กชกร ส่งแสงเติม
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
เพชรฎี ศรีฤกษ์
สมิท ธนโชติ
แคนดี้ เอเวอรี่
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพันธ์
ดญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เทพสามฤดู 1 กรกฎาคม 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
รวมทั้งหมด 69 ตอน
พลพจน์ พูลนิล
ธนเดช ดีสีสุข
คริษฐา สังสะโอภาส
กชกร ส่งแสงเติม
ดาริน ดารากานต์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ชนุชตรา สุขสันต์
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
ปริษา ทนาวิวัฒน์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์

ทัพ ท่ากระดาน
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
ด.ญ.ของขวัญ ลี้ปภาวัฒนะ

บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สังข์ทอง(ละครโทรทัศน์) 25 กุมภาพันธ์ 2561 -16 มีนาคม 2562
รวมทั้งหมด 110 ตอน
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ณพบ ประสบลาภ
ชนุชตรา สุขสันต์
คริสเตียน เอเกิล
อัญรส ปุณณโกศล
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
ปิ่นทิพย์ อรชร
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พลพจน์ พูลนิล
ศมลภัท นาคอุไร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
ปนัดดา โกมารทัต
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
แคนดี้ เอเวอรี่
กิตติคุ ณ
กุสุมา โพธิ์ศรี
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ครรชิต ขวัญประชา
เยาวเรศ นิสากร
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ขวานฟ้าหน้าดำ 2562 [2] [3] 17 มีนาคม 2562 - 27 กรกฎาคม 2562
รวมทั้งหมด 37 ตอน
พลพจน์ พูลนิล
เดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์
คริสเตียน เอเกิล
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
คมสัน สุริยา
ปิ่นทิพย์ อรชร
อัจฉรา ทองเทพ
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
บริพันธ์ ชัยภูมิ
กวี วงศ์จันทรา
วิไลลักษณ์ ไวงาน
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พินิจ วิบูลรังสรรค์
พศิณ กรรณสูต
จักรกฤษณ์ คชรัตน์
สุรจิตต์ บุญญานนท์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
สวีเดน ทะสานนท์
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม
พงษ์ประยูร ราชอาภัย
ชนุชตรา สุขสันต์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
พบศิลป์ โตสกุล
ชนารดี อุ่นทะศรี
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
ณพบ ประสบลาภ
ธนเดช ดีสีสุข
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
อัญรส ปุณณโกศล
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กุสุมา ตันสกุล
พอเจตน์ แก่นเพชร
ทับ ท่ากระดาน
อิสรีย์ ธรรมชินพันธุ์
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
สด จิตรลดา
ประทุม มิตรภักดี
อั้ม โคดี้ สุขตะโก
กิตติคุ ณ
สามเศียร
ดาราวิดีโอ
ดีด้า วิดีโอ โปรดัก
นางสิบสอง (ละครโทรทัศน์) 28 กรกฎาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562
รวมทั้งหมด 43 ตอน
(ตอนที่ 1-43)
ณพบ ประสบลาภ
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
พลพจน์ พูลนิล
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ชนุชตรา สุขสันต์
ชนารดี อุ่นทะศรี
อัญรส ปุณณโกศล
จิดาภา วัชรสินาพร
แพรวรรณ สมศักดิ์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
ภัทรภร สนธิภักดิ์
นิรดา เจษฎาปริยากุล
ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ชุติมา เอเวอรี่
พบศิลป์ โตสกุล
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
อรศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ไพโรจน์ สังวริบุตร
อรศศิพัชม์ มามีเกตุรัตน์
สวีเดน ทะสานนท์
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ปิ่นทิพย์ อรชร
เดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์
โยกเยก เชิญยิ้ม
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม
นิตยา ปานะถึก
เพชรฎี ศรีฤกษ์
อมตย์ ขำชัยภูมิก
จุลินทิพย์ จิตรีขันธ์.กิตติคุณ เปรียบกระโทก
พระรถเมรี (ละครโทรทัศน์) 28 ธันวาคม 2562 - 1 มีนาคม 2563
รวมทั้งหมด 20 ตอน
(ตอนที่ 44-ตอนที่ 63)
พระสุธน-มโนราห์ 7 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563 (หยุดถ่ายเนื่องจากปัญหาโรคโควิด-19 รุนแรง) พลพจน์ พูลนิล
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
ภัทรภร สนธิภักดิ์
นิรดา เจษฎาปริยากุล
จิดาภา วัชรสินาพร
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ศศรส สุวัฒนาพร
มณิสรา สันเสนาะ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ศมลภัท นาคอุไร
เพชรฎี ศรีฤกษ์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
สามเศียร
ดาราวิดีโอ
ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
แก้วหน้าม้า รีรันทางช่อง 7 HD 4 เมษายน 2563 - 26 กรกฎาคม 2563
เนื่องจากมีปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19จึงนำมาฉายใหม่)
รวมทั้งหมด 34 ตอน
เอกราช กฤตสิริทิพย์
ดาริน ดารากานต์
พลพจน์ พูลนิล
แคนดี้ เอเวอรี่
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ศิตฑา ตาบโกไสย
คริษฐา สังสะโอภาส
ศมลภัท นาคอุไร
ดอน จมูกบาน
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วิสุทธา ชูชัยวุฒิพงศ์
ชนุชตรา สุขสันต์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
วรนันท์ พร้อมมูล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พระสุธน-มโนราห์ 1 สิงหาคม 2563 - พลพจน์ พูลนิล
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
ภัทรภร สนธิภักดิ์
นิรดา เจษฎาปริยากุล
จิดาภา วัชรสินาพร
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ศศรส สุวัฒนาพร
มณิสรา สันเสนาะ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ศมลภัท นาคอุไร
เพชรฎี ศรีฤกษ์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
สามเศียร
ดาราวิดีโอ
ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
เจ้าหญิงพิกุลทอง เร็วๆนี้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ไกรทอง อีกนานๆนี้ พลพจน์ พูลนิล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ปลาบู่ทอง อีกนานๆนี้ วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ธนเดช ดีสีสุข
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

อ้างอิงแก้ไข

  1. เก้า มีนานนท์. "35 ปี ขวานฟ้าหน้าดำ ภาพจำของซูเปอร์สตาร์เด็ก บอย เนติลักษณ์". thestandard.co. สืบค้นเมื่อ 2019-03-23.
  2. คนมองหนัง. "รวมมิตรข่าวจักรๆ วงศ์ๆ ต้นปี 2562 (ลือว่า "ขวานฟ้าหน้าดำ" จะลงจอต่อจาก "สังข์ทอง"!)". konmongnangetc.com. สืบค้นเมื่อ 2019-03-23.
  3. คนมองหนัง. "คนมองหนัง : เมื่อ "สังข์ทอง 2561" ออกฉายเกิน 100 ตอน! เตรียมตัวต้อนรับ "ขวานฟ้าหน้าดำ 2562"". www.matichonweekly.com. สืบค้นเมื่อ 2019-03-23.