รายชื่อละครโทรทัศน์ของสามเศียร

ละครของสามเศียร เป็นผลงานละครโทรทัศน์ของ บริษัท สามเศียร จำกัด ที่ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ถึงปัจจุบัน ทาง ช่อง 7 เอชดี

ละครโทรทัศน์ แก้

ละครที่ออกอากาศระหว่างปี 2510 - 2519 แก้

ละครที่ออกอากาศปี 2510 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ
ปลาบู่ทอง เยาวเรศ นิศากร
พัลลภ พรพิษณุ
สุวิน สว่างรัตน์
น้ำเงิน บุญหนัก
ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ
จันทร์-อังคาร, 10 มกราคม 2510 - 22 มิถุนายน 2510

ละครที่ออกอากาศปี 2511 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2512 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2513 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2514 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2515 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2516 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ
ฝนสามฤดู เยาวเรศ นิสากร
ชัย ราชพงษ์
วาสนา ชลากร
สมชาย ศรีภูมิ
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
ท้วม ทรนง
นรา นพนิรันดร์
ถวัลย์ คีรีวัต
วิชิต ไวงาน
อบ บุญติด
ศิรดา ศิรวัฒน์
ศรีสุดา
ด.ช สยม สังวริบุตร
ด.ช สยาม สังวริบุตร
ด.ญ มลฤดี ยมาภัย
จันทร์-อังคาร

ละครที่ออกอากาศปี 2517 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ
นางสิบสอง เยาวเรศ นิสากร
นรา นพนิรันดร์
วาสนา ชลากร
สมชาย ศรีภูมิ
ด.ช สยม สังวริบุตร
จันทร์-อังคาร

ละครที่ออกอากาศปี 2518 แก้

ชื่อเรื่องอภินิหาร โกมินทร์ นักแสดงนำ วันออกอากาศ ปี2518

ละครที่ออกอากาศปี 2519 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศระหว่างปี 2520 - 2529 แก้

ละครที่ออกอากาศปี 2520 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2521 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2522 แก้

ชื่อเรื่อง นักแสดงนำ วันออกอากาศ

ละครที่ออกอากาศปี 2524 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
สังข์ทอง จันทร์-อังคาร, 4 พฤษภาคม 2524 - 8 ธันวาคม 2524 ศุภชัย เธียรอนันต์
ทัชชา จีรพรรณ
ปินนเรศ ศรีนาคาร
ปริศนา วงศ์ศิริ
สนธยา จิตรกร
จอมใจ จรินทร์
สมชาย ปาตัน
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
เยาวเรศ นิสากร
ด.ช.นรา กุยเนตร
โสนน้อยเรือนงาม จันทร์-อังคาร, 14 ธันวาคม 2524 - 1 มิถุนายน 2525 ยมนา ชาตรี
วณิษฐา วัชโรบล

ละครที่ออกอากาศปี 2525 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
สุวรรณหงส์ จันทร์-อังคาร, 7 มิถุนายน 2525 - 9 พฤศจิกายน 2525 ศุภชัย เทียรอนันต์
ปริศนา วงศ์ศิริ
เจ้าหญิงนกกระจาบ จันทร์-อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2525 - 15 มีนาคม 2526 คมสัน สุริยา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
จิตตรา ยิ่งเจริญ
ปินนเรศ ศรีนาคาร

ละครที่ออกอากาศปี 2526 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
สี่ยอดกุมาร จันทร์-อังคาร, 21 มีนาคม 2526 - 19 กรกฎาคม 2526 ยมนา ชาตรี
ศิรินภา สว่างล้ำ
ศุภชัย เธียรอนันต
รุจิเรข พัตระเกษตริน
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
สถาพร พร้อมรุ่งเรือง
ด.ช.วิชา รตะจาร
ด.ช.นรา กุยะเนตร
ด.ช.จักรกฤษณ์ คชรัตน์
ด.ช.บอย เนติลักษณ์
สิงหไกรภพ จันทร์-อังคาร, 25 กรกฎาคม 2526 - 19 ธันวาคม 2526 สุริยา ชินพันธุ์
ดวงพร เอกศาสตร์
ด.ช.บอย เนติลักษณ์
ขวานฟ้าหน้าดำ [1] จันทร์-อังคาร, 20 ธันวาคม 2526 - 17 เมษายน 2527 ศุภชัย เธียรอนันต์
ผุสรัตน์ ดารา

ละครที่ออกอากาศปี 2527 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ไชยเชษฐ์ จันทร์-อังคาร, 23 เมษายน 2527 - 24 กรกฎาคม 2527 สุริยา ชินพันธุ์
ผุสรัตน์ ดารา
ยุวนารี ธิดารัตน์
ชัย ราชพงษ์
วิไลลักษณ์ ไวงาน
ราชิต ชูเมือง
ณรงค์ พุทธโกษา
สมชาย ปาตัน
สมาน คัมภีร์
เหรียญมรดก จันทร์-อังคาร, 30 กรกฎาคม 2527 - 8 มกราคม 2528 ศุภชัย เทียรอนันต์
มนฤดี ยมาภัย

ละครที่ออกอากาศปี 2528 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
จินดาสมุทร จันทร์-อังคาร, 14 มกราคม 2528 - 28 พฤษภาคม2528 สุริยา ชินพันธุ์
ดวงพร เอกศาสตร์
เทพสังวาลย์ จันทร์-อังคาร, 3 มิถุนายน 2528 - 30 กันยายน 2528 คมสัน สุริยา
เกษศริน พูนลาภ
จอมขมังเวทย์ จันทร์-อังคาร, 1 ตุลาคม 2528 - 31 ธันวาคม 2528 ชาตรี พิณโณ
เกษศริน พูนลาภ

ละครที่ออกอากาศปี 2529 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ทิพย์เกสร 6 มกราคม 2529 - 4 มีนาคม 2529 ศุภชัย เธียรอนันต์
วัชรา สังข์สุวรรณ
อำภา ภูษิต
อุทุมพร ศิลาพันธ์
อลิษา ขจรไชยกุล
ถั่วแระ เชิญยิ้ม
แว่วเสียงซอ 10 มีนาคม 2529 - 20 พฤษภาคม 2529 โกวิท วัฒนกุล
สุรัตนา ข้องตระกูล
อุทุมพร ศิลาพันธุ์
พระอภัยมณี จันทร์-อังคาร, 20 ตุลาคม 2529 - 30 ธันวาคม 2529
เสาร์-อาทิตย์, 3 มกราคม 2530 - พ.ศ. 2530
ศุภชัย เธียรอนันต์
วัชรา สังข์สุวรรณ
อำภา ภูษิต
อุทุมพร ศิลาพันธ์
อลิษา ขจรไชยกุล
ถั่วแระ เชิญยิ้ม

ละครที่ออกอากาศระหว่างปี 2530 - 2539 แก้

ละครที่ออกอากาศปี 2530 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เทพสามฤดู เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2530 ชาตรี พิณโณ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ชไมพร จตุรภุช
สินี หงษ์มานพ
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ด.ช.คชเอก พิทยานรเศรษฐ์
ด.ญ.กิตติวรรณ ศิริเลี้ยง
แก้วหน้าม้า เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2530 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
ชัย ราชพงษ์
นิตยา ปานะถึก
จิตรา ศรีนาคาร
สมชาย ปาตัน
อำนาจ อินจันทร์
พิกุลทอง เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2530 - 2531 ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
เอกกวี ภักดีวงษ์
ด.ช.บอย เนติลักษณ์
ด.ช.ไมค์ เนติลักษณ์

ละครที่ออกอากาศปี 2531 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
นางสิบสอง เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2531 วัชรา สังข์สุวรรณ
น้ำอ้อย ไกรอาบ
สุรีย์พร เกียรตินาถ
อำภา ภูษิต
เสาวนีย์ เอี่ยมละออ
ชาตรี พินโน
สินี หงษ์มานพ
เกษศริน พูลลาภ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
ปรางค์เพ็ญ สุทธิพงศ์
สุกัญญา แช่มชื่น
ดวงฤดี พยัคฆะ
ดาริกา รัตนวงค์
สายสุนีย์ วงค์ศาวี
ลดาวรรณ์ สันธิ
ฉัตรมณีย์ เนตศิริ
พระสุธน-มโนราห์ เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2531 ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
สินี หงษ์มานพ
เกษศริน พูลลาภ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
น้ำอ้อย ไกรอาบ
กรรณิกา จันทร์คง
ลดาวรรณ์ สันธิ
เสาวนีย์ เอี่ยมละออ
ชัย ราชพงษ์
ศิรินภา สว่างล้ำ
สมบูรณ์ สุขขีนัย
กิ่งดาว ดารณี
พระทิณวงศ์ เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2531 - 2532 ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
เอกกวี ภักดีวงษ์

ละครที่ออกอากาศปี 2532 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
อุทัยเทวี เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2532 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
อำภา ภูษิต
เอกกวี ภักดีวงษ์
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
คมสัน สุริยา
เยาวเรศ นิสากร
ราชิต ชูเมือง
วิทยา สุขดำรงค์
ชนิดา เปี่ยมสุวรรณ
จิตรา ศรีนาคาร
วลัยรัตน์ เจือมงคลสกุล
โกมินทร์ กุมาร เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2532 - 2533 ชาตรี พิณโณ
พอพล สุพรรณพงศ์
เอกชัย ฉิมพะวงศ์
อำภา ภูษิต

ละครที่ออกอากาศปี 2533 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
กายเพชร กายสุวรรณ เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2533 ชาตรี พิณโณ
นริศรา ธรรมกามี
วัชรา สังข์สุวรรณ
มนต์นาคราช เสาร์-อาทิตย์, พ.ศ. 2533 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
ธนา สินประสาธน์
อำภา ภูษิต
สังข์ศิลป์ชัย เสาร์-อาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2533 - 30 ธันวาคม 2533 ธนา สินประสาธน์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์

ละครที่ออกอากาศปี 2534 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ดิน น้ำ ลม ไฟ 5 มกราคม 2534 - 11 สิงหาคม 2534 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
สุระ มูรธานนท์
มรกต พรรณโชคดี
สมเกียรติ พัฒนทรัพย์
ประทุมทรัพย์ ชาติปักษี
สันติภาพ บุนนาค
วารุณี สายพร
ชฎาพร รัตนากร
ประพัส มิตรภักดี
เยาวเรศ นิสากร
อำนาจ อินทน์จันทน์
จิตรา จำเริญศักดิ์
ชนะ เรื่องปัญญา
แบล็ค ผมทอง
วารินทร์ หารพรม
กรุง ศรีวิไล
ด.ช.อนุชิต เบญหนุม
ด.ช.นิจิโรจน์ คุมสติ
ด.ช.ณัฐพล ใจซื่อ
ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ
พระไชยมงคล 17 สิงหาคม 2534 - 7 ธันวาคม 2534 ยอดวงษ์ ยมาภัย
นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
มาลัยทอง 8 ธันวาคม 2534 - 10 พฤษภาคม 2535 ชาตรี พิณโณ
สุวนันท์ คงยิ่ง
อำภา ภูษิต
กชกร นิมากรณ์
นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ

ละครที่ออกอากาศปี 2535 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ยอพระกลิ่น เสาร์-อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2535 - 20 กันยายน 2535 ชาตรี พิณโณ
สุวนันท์ คงยิ่ง
พรพิมล รักษ์ธรรม
กรุง ศรีวิไล
เยาวเรศ นิสากร
ณรงค์ พุทธโกษา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
สุระ มูรธานนท์
ศิริรัตน์ เพชรโสม
เพ็ญศิริ สุภาพันธุ์
ด.ช.ณัฐพล ใจซื่อ
ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ
ด.ช.นิจิโรจน์ คุมสติ
โมงป่า เสาร์-อาทิตย์, 26 กันยายน 2535 - 16 มกราคม 2536 ศราตรา ศรีวิไล
เสกศักดิ์ เนติลักษณ์
สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
เมตตา รุ่งรัตน์
จันทนา ศิริผล
วัชระ สิทธิกุล
ศิริ ศริจินดา
สมสกุล ยงประยูร
เอกชัย ศรีวิชัย
สุรพล ไพรวัลย์
วิไลลักษณ์ ไวงาน

ละครที่ออกอากาศปี 2536 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
จันทโครพ เสาร์-อาทิตย์, 17 มกราคม 2536 - 9 พฤษภาคม 2536 ปริญญา ปุ่นสกุล
พงษ์นภา ดัสกร
อัจฉรา ทองเทพ
โสนน้อยเรือนงาม เสาร์-อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2536 - 19 กันยายน 2536 ปริญญา ปุ่นสกุล
พงษ์นภา ดัสกร
คมสัน สุริยา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
บัวแก้วบัวทอง เสาร์-อาทิตย์, 25 กันยายน 2536 - 26 กุมภาพันธ์ 2537 ศาสตรา ศรีวิไล
ธิติยา นพพงษากิจ
พรชิตา ณ สงขลา
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
ชาตรี พิณโณ
พรพิมล รักธรรม
ยมนา ชาตรี
รุจิเรข พักตระเกษตริน
เสกศักดิ์ สันติพงษ์
อัจฉริยะ ทิพย์สุคนธ์
เพ็ญศิริ สุภาพันธุ์

ละครที่ออกอากาศปี 2537 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
มิติมหัศจรรย์ เสาร์-อาทิตย์, 27 กุมภาพันธ์ 2537 - 26 มิถุนายน 2537 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ปริญญา ปุ่นสกุล
พรชิตา ณ สงขลา
ปลาบู่ทอง เสาร์-อาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2537 - 18 ธันวาคม 2537 ปริญญา ปุ่นสกุล
อัจฉรา ทองเทพ
อำภา ภูษิต
ปัทมา ปานทอง
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
อรุโณทัย จิตตรีขันธ์
ชาตรี พิณโณ
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
ไกรทอง เสาร์-อาทิตย์, 24 ธันวาคม 2537 - 12 มีนาคม 2538 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
สิปปนนท์ คชชาคร
ธิติยา นพพงษากิจ
สุดธิดา หาญถนอม
พรพิมล รักธรรม
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ

ละครที่ออกอากาศปี 2538 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เกราะเพชรเจ็ดสี เสาร์-อาทิตย์, 18 มีนาคม 2538 - 7 ตุลาคม 2538 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
อัจฉรา ทองเทพ
พรชิตา ณ สงขลา
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
กฤติยาภรณ์ ศรีรัตนพันธุ์
ชาตรี พิณโณ
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
มโหสถชาดก เสาร์-อาทิตย์, 8 ตุลาคม 2538 - 27 มกราคม 2539 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ศิขรินทรา พลายเถื่อน
กชกร นิมากรณ์

ละครที่ออกอากาศปี 2539 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
กัณหา-ชาลี 28 มกราคม 2539 - 13 เมษายน 2539 มาฬิศร์ เชยโสภณ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
กชกร นิมากรณ์
ศิวาพร พวงทอง
พอเจตน์ แก่นเพชร
ด.ช.ดรีม ด้วงสง
ด.ญ.เอเชีย ปทุมแก้ว
มณีนพเก้า เสาร์-อาทิตย์, 14 เมษายน 2539 - 10 พฤศจิกายน 2539 สุรจิต บุญญานนท์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ปริญญา ปุ่นสกุล
สาวิกา กาญจนมาศ
อัจฉรา ทองเทพ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ศิวาพร พวงทอง
ยอดวงษ์ ยมาภัย
ด.ญ.สาวิกา ไชยเดช
รอง เค้ามูลคดี
อำพล สวนสุข
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
ทาสวังหลัง เสาร์-อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2539 - 23 กุมภาพันธ์ 2540 มาฬิศร์ เชยโสภณ
อุษณีย์ รักกสิกรณ์

ละครที่ออกอากาศระหว่างปี 2540 - 2549 แก้

ละครที่ออกอากาศปี 2540 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
น้ำใจแม่ เสาร์-อาทิตย์, 1 มีนาคม 2540 - 28 มิถุนายน 2540 ปฏิพันธ์ ขัดขจร
สาวิกา กาญจนมาศ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
จิรวรรณ หมื่นหนู
สิงหไกรภพ เสาร์-อาทิตย์, 29 มิถุนายน 2540 - 30 พฤศจิกายน 2540 ภาคภูมิ เจชาคาล
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
คมสัน สุริยา
พรพิมล รักธรรม
ขวานฟ้าหน้าดำ เสาร์-อาทิตย์, 6 ธันวาคม 2540 - 19 เมษายน 2541 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ขลา ปานแก้ว

ละครที่ออกอากาศปี 2541 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ลูกที่ถูกลืม เสาร์-อาทิตย์, 25 เมษายน 2541 - 25 กรกฎาคม 2541 ไชยา มิตรชัย
ปริญญา ปุ่นสกุล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ดวงเดือน กลิ่นหอม
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง เสาร์-อาทิตย์, 26 กรกฎาคม 2541 - 14 มีนาคม 2542 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ดวงเดือน กลิ่นหอม
จริยา มิตรชัย

ละครที่ออกอากาศปี 2542 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เทพศิลป์ อินทรจักร เสาร์-อาทิตย์, 20 มีนาคม 2542 – 18 กรกฎาคม 2542 ธนภัทร เทียนทอง
โอฬาร ชูชาญ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ปริษา ทนาวิวัฒน์
ลักษณวงศ์ เสาร์-อาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2542 – 9 ตุลาคม 2542 มาฬิศร์ เชยโสภณ
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
นางพญาไพร 10 ตุลาคม 2542 – 30 มกราคม 2543 ปฏิพันธ์ ศัมพันธวงศ์
อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์

ละครที่ออกอากาศปี 2543 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เพชรรุ้งไฟ เสาร์-อาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2543 – 21 พฤษภาคม 2543 โอฬาร ชูชาญ
ชาลี กรรณสูต
สันธยา ริช
ดวงเดือน กลิ่นหอม
หลวิชัย-คาวี เสาร์-อาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2543 – 5 สิงหาคม 2543 ปริญญา ปุ่นสกุล
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ศาสนันท์ ลิขิตปัญญารัตน์
นางสิบสอง เสาร์-อาทิตย์, 6 สิงหาคม 2543 – 26 พฤศจิกายน 2543 คณธร ฟักทองผล
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
สพล ชนวีร์
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
มรกต มณีฉาย
วรรณีญา กิจชัยสกุลฤทธิ์
มยุรา กีรติโอฬาร
กุสุมา โพธิ์ศรี
ทศวรรณ รัตนธาดา
ชลธิชา ทองแดง
นุชสิรา วงศ์แก่น
วรินทร ผดุงวิถี
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
พริญทิพย์ พิทักษ์พูลสิน
อโณมา แย้มศรี
ขวัญจิรา บัวคง
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์
พระสุธน-มโนราห์ เสาร์-อาทิตย์, 2 ธันวาคม 2543 – 18 กุมภาพันธ์ 2544 สพล ชนวีร์
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
จารุศิริ ภูวนัย
ซุ้มผกา ชีวนันท์
ลูกปฐัม ปิติมา
พัชริญา ทองทวีพร
ชนากาญจน์ ผิวงาม
โอฬาร ชูชาญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
หนุ่ม มาวิน
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ปิยะดา เพ็ญจินดา
คมสัน สุริยา
ปัทมา ปานทอง

ละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่ออกอากาศปี 2544 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
แก้วหน้าม้า เสาร์-อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2544 – 21 กรกฎาคม 2544 ไชยา มิตรชัย
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
ขลา ปานแก้ว
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
หยาดทิพย์ ราชปาล
จารุศิริ ภูวนัย
พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์
ดวงเดือน จิไธสงค์
เยาวเรศ นิสากร
สมชาย ปาตัน
คมสัน สุริยา
ปิยะดา เพ็ญจินดา
สี่ยอดกุมาร เสาร์-อาทิตย์, 22 กรกฎาคม 2544 – 10 กุมภาพันธ์ 2545 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ณรินลดา อุ่นมั่น
หนุ่ม มาวิน
สพล ชนวีร์
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ทิชานนท์ นิลตระการ
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ชนากาญจน์ ผิวงาม
ปริษา ทนาวิวัฒน์

ละครที่ออกอากาศปี 2545 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
อุทัยเทวี เสาร์-อาทิตย์, 16 กุมภาพันธ์ 2545 – 27 กรกฎาคม 2545 รติพงษ์ ภู่มาลี
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
หนุ่ม มาวิน
บุศรา เบญจวัฒน์
ยอดวงษ์ ยมาภัย
พรพรรณ เอี่ยมผ่อง
เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
เสกสรรค์ รอดประเสริฐ
ธนากร ปาตัน
วงษ์สวรรค์ เสาร์-อาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2545 – 20 ตุลาคม 2545 สพล ชนวีร์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
โอฬาร ชูชาญ
อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
มรกต มณีฉาย
พิกุลทอง เสาร์-อาทิตย์, 26 ตุลาคม 2545 – 2 กุมภาพันธ์ 2546 ไชยา มิตรชัย
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
บุศรา เบญจวัฒน์
ศุภชัย เธียรอนันต์
ธิดา ธีรรัตน์
คณธร ฟักทองผล
ชนากาญจน์ ผิวงาม
ด.ญ.ปิยะดา นามรัตน์
ด.ญ.ธนารีย์ นิลตระการ

ละครที่ออกอากาศปี 2546 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ยอพระกลิ่น เสาร์-อาทิตย์, 8 กุมภาพันธ์ 2546 – 11 พฤษภาคม 2546 รติพงษ์ ภู่มาลี
ฐาณมาศ ขวัญหวาน
หนุ่ม มาวิน
จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์
ศุภชัย เฑียรอนันต
เทพยุภา ศรียาภัย
คณธร ฟักทองผล
ซุ้มผกา ชีวนันท์
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ด.ญ.ธัญจิรา ศินส์นะวานี
ด.ช.นนทสิทธิ์ โตสวงษ์
ด.ช.รักษมันท์ แอคเคอร์
เทพสามฤดู เสาร์-อาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2546 – 4 มกราคม 2547 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
เลอสรรค์ คงเจริญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
มาฬิศร์ เชยโสภณ
สพล ชนวีร์
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ชนากาญจน์ ผิวงาม
สุภัสสร มามีเกตุ

ละครที่ออกอากาศปี 2547 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
สิงหไกรภพ เสาร์-อาทิตย์, 10 มกราคม 2547 – 8 สิงหาคม 2547 เลอสรรค์ คงเจริญ
ฐาณมาศ ขวัญหวาน
ปริญญา ปุ่นสกุล
โอฬาร ชูชาญ
โกมินทร์ เสาร์-อาทิตย์, 14 สิงหาคม 2547 – 26 กุมภาพันธ์ 2548 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล

ละครที่ออกอากาศปี 2548 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
กุลาแสนสวย เสาร์-อาทิตย์, 27 กุมภาพันธ์ 2548 – 8 มกราคม 2549 เลอสรรค์ คงเจริญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
ชยุตม์ แตงเขียว
ปริญญา ปุ่นสกุล

ละครที่ออกอากาศปี 2549 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เกราะกายสิทธิ์ เสาร์-อาทิตย์, 14 มกราคม 2549 – 19 พฤศจิกายน 2549 รติพงษ์ ภู่มาลี
พิมพ์รวี ทังสุบุตร
สพล ชนวีร์
พัชราวดี อยู่ภิรมย์
ธราพงษ์ สำราญพิศ
ชนิดา ภัทรเวสสกุล
ดาวฤกษ์ คงพันธุ์
วรนันท์ พร้อมมูล
เลอสรรค์ คงเจริญ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
อติรุจ สิงหอำพล
พัชรมัย สุขประเสริฐ
รติ ศิลปจารย์
ปิญชาณิดา ภัทรเวสสกุล
พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์
บัวแก้วจักรกรด เสาร์-อาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2549 – 15 เมษายน 2550 พศิน ศรีธรรม
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
เจษฎา รุ่งสาคร
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รัตติมา กุลยานันท์
รชยา รักกสิกรณ์
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ศิริฉาย เปลี่ยนดอก
ศุภชัย เฑียรอนันต
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ด.ช.ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ด.ญ.กิ่งกานต์ บุญสุข
ชมวินัย เมฆสุวรรณ
ภูวเดช พึ่งกิจ
คำรณ บริสุทธิ์
วรรณธนศม เมฆสุวรรณ
ด.ช.จักรพรรติ นรางกูลย์
ดวงเดือน จิไธสงค์
ด.ช.นริศร อาภา
ด.ญ.อรุณลักษณ์ พักโพธิ์เย็น
ด.ญ.กรลปพฤกษ์ ชะนะมา
ด.ญ.ณัชชา กุลรัตนรักษ์
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ

ละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่ออกอากาศปี 2550 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
พระทิณวงศ์ เสาร์-อาทิตย์, 21 เมษายน 2550 – 23 ธันวาคม 2550 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
วรนันท์ พร้อมมูล
เลอสรรค์ คงเจริญ
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รัตติมา กุลยานันท์
สุภัสรา มามีเกตุ

ละครที่ออกอากาศระหว่างปี 2551 - 2560 แก้

ละครที่ออกอากาศปี 2551 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
สังข์ทอง เสาร์-อาทิตย์, 29 ธันวาคม 2550 – 28 ธันวาคม 2551 วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
ธารธารา รุ่งเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
พศิน ศรีธรรม
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
วรนันท์ พร้อมมูล
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
พัชรมัย สุขประเสริฐ
หนุ่ม มาวิน
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
เจษฎา รุ่งสาคร
รัตติมา กุลยานันท์
วรรณศม เมฆสุวรรณ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ปริษา ทนาวิวัฒน์
ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน
ไพโรจน์ สังวริบุตร
วณิษฐา วัชโรบล

ละครที่ออกอากาศปี 2552 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เทพสังวาลย์ เสาร์-อาทิตย์, 3 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2552 รติพงษ์ ภู่มาลี
วรนันท์ พร้อมมูล
ธารธารา รุ่งเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไช
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
เอกพัน บรรลือฤทธิ์
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ธนา สินประสาธน์
ศิริฉาย เปลี่ยนดอก
ด.ช.ชญานิน เต่าวิเศษ
ด.ญ.ปานรดา คเชนทร์นุกูล
ปลาบู่ทอง เสาร์-อาทิตย์, 6 มิถุนายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
พีชญา วัฒนามนตรี
ปานรวัฐ ลิ่มรัตนาอาภรณ์
นภิศา ป้อมเสน
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ทราย เจริญปุระ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ไพโรจน์ สังวริบุตร
วณิษฐา วัชโรบล
ด.ช.ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ด.ญ.กิ่งกานต์ บุญสุข
ด.ช.ชญานิน เต่าวิเศษ
ด.ญ.ปานรดา คเชนทร์นุกูล
เยาวเรศ นิสากร

ละครที่ออกอากาศปี 2553 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ตุ๊กตาทอง เสาร์-อาทิตย์, 6 มีนาคม 2553 – 21 พฤศจิกายน 2553 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
นภิศา ป้อมเสน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ธารธารา รุ่งเรือง
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
เลอสรรค์ คงเจริญ
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
วรรณธนศม เมฆสุวรรณภคมน เจริญวโรดม
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ปริษา ทนาวิวัฒน์
วรนันท์ พร้อมมูล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
พัชรมัย สุขประเสริฐ
rเจษฎา รุ่งสาคร
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง เสาร์-อาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2553 – 10 กรกฎาคม 2554 กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
รติพงษ์ ภู่มาลี
พศิน ศรีธรรม
นภิศา ป้อมเสน
อิทธิกร ท่าจีน
ภคมน เจริญวโรดม

ละครที่ออกอากาศปี 2554 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เจ้าหญิงพิกุลทอง เสาร์-อาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2554 – 4 กุมภาพันธ์ 2555 สุทัศสรณ์ สัจจะภูริภูมิ
อิทธิกร ท่าจีน
นภิศา ป้อมเสน
ตวงรัตน์ คะชะสะ
ไพโรจน์ สังวริบุตร
กิตติยา อุ้ยตระกูล
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ธิชาชา บุญเรืองขาว
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ด.ญ.พิชญารัตน์ เกษสำลี
ด.ญ.ปานรดา คเชนทร์นุกูล

ละครที่ออกอากาศปี 2555 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ไชยเชษฐ์ เสาร์-อาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2555 – 2 กันยายน 2555 กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ทิชา ตันติประสุต
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
ตวงรัตน์ คะชะสะ
นันทรัตน์ ชาวราษฎร์
นภิศา ป้อมเสน
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ปริษา ทนาวิวัฒน์
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ศุภชัย เฑียรอนันต
เจ้าหญิงแตงอ่อน เสาร์-อาทิตย์, 8 กันยายน 2555 – 14 เมษายน 2556 เอกราช กฤตสิริทิพย์
กชกร ส่งแสงเติม
โอภาภูมิ รัชชารมย์
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
พศิน ศรีธรรม
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
แคนดี้ เอเวอรี่
ชยุตม์ แตงเขียว
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ปิยะดา เพ็ญจินดา

ละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่ออกอากาศปี 2556 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
จันทร์สุริยคาธ เสาร์-อาทิตย์, 20 เมษายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2556 กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
สวีเดน ทะสานนท์
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
นภิศา ป้อมเสน
โอภาภูมิ รัชชารมย์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ฐรินดา กรรณสูต
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
มนต์นาคราช เสาร์-อาทิตย์, 23 พฤศจิกายน 2556 – 12 กรกฎาคม 2557 เอกราช กฤตสิริทิพย์
ณิชกานต์ กิจสกุล
โอภาภูมิ รัชชารมย์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ณ พบ ประสบลาภ
แคนดี้ เอเวอรี่
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ปริษา ทนาวิวัฒน์
ชนุชตรา สุขสันต์

ละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่ออกอากาศปี 2557 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ยอพระกลิ่น 13 กรกฎาคม 2557 - 28 มีนาคม 2558 นพรัตน์ ประเสิรฐสุข
ภัทชา งามพิสุทธิ์
วรนันท์ พร้อมมูล
ศุภิสรา ชมภูศรี
กรศรัณย์ ไตรศรีศิลป์
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ไพโรจน์ สังวริบุตร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์

ละครที่ออกอากาศปี 2558 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
แก้วหน้าม้า 29 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2559 เอกราช กฤตสิริทิพย์
ดาริน ดารากานต์
พลพจน์ พูลนิล
แคนดี้ เอเวอรี่
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ศิตฑา ตาบโกไสย
คริษฐา สังสะโอภาส
ศมลภัท นาคอุไร
ดอน จมูกบาน
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วิสุทธา ชูชัยวุฒิพงศ์
ชนุชตรา สุขสันต์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
วรนันท์ พร้อมมูล

ละครที่ออกอากาศปี 2559 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ดิน น้ำ ลม ไฟ 20 มีนาคม 2559 - 23 เมษายน 2559 พบศิลป์ โตสกุล
ศุภิสรา ชมภูศรี
พลพจน์ พูลนิล
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
ศิตฑา ตาบโกไสย
คริษฐา สังสะโอภาส
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
ธนภัทร ดิษฐ์ไชยวงศ์
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ณ พบ ประสบลาภ
ดวงเดือน จีไธสงค์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
วรนันท์ พร้อมมูล
ฐรินดา กรรณสูต
พิพัฒน์พล โกมารทัต
ธรรมศักดิ์ สุริยน
วิเชษฐ นิลกลาง
แครอท ชุมแพ
หาญณรงค์ กัลสุมาโส
โอฬาร ชูชาญ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
พนม พลราชม
ด.ช.ศรัณยวัชร ช้างแก้ว
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพนธ์
ด.ช.นิติพัทธ์ เนาวรัตน์ ณ อยุธยา
ด.ญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
สี่ยอดกุมาร 24 เมษายน 2559 - 9 ตุลาคม 2559

ละครที่ออกอากาศระหว่างปี 2560- ปัจจุบัน แก้

ละครที่ออกอากาศปี 2560 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
อุทัยเทวี เสาร์-อาทิตย์, 11 กุมภาพันธ์ 2560 - 25 มิถุนายน 2560 สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
อัญรส ปุณณโกศล
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
พบศิลป์ โตสกุล
กชกร ส่งแสงเติม
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
เพชรฎี ศรีฤกษ์
สมิท ธนโชติ
แคนดี้ เอเวอรี่
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพันธ์
ด.ญ. กฤษลักษณ์ เป้าทอง
เทพสามฤดู เสาร์-อาทิตย์, 1 กรกฎาคม 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 พลพจน์ พูลนิล
ธนเดช ดีสีสุข
คริษฐา สังสะโอภาส
กชกร ส่งแสงเติม
ดาริน ดารากานต์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ชนุชตรา สุขสันต์
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
ปริษา ทนาวิวัฒน์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
ทัพ ท่ากระดาน
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
ด.ญ.ของขวัญ ลี้ปภาวัฒนะ

ละครที่ออกอากาศปี 2561 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
สังข์ทอง เสาร์-อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 มีนาคม 2562 สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ณพบ ประสบลาภ
ชนุชตรา สุขสันต์
คริสเตียน เอเกิล
อัญรส ปุณณโกศล
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
ปิ่นทิพย์ อรชร
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พลพจน์ พูลนิล
ศมลภัท นาคอุไร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
ปนัดดา โกมารทัต
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
แคนดี้ เอเวอรี่
กุสุมา โพธิ์ศรี
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ครรชิต ขวัญประชา
เยาวเรศ นิสากร
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน

ละครที่ออกอากาศปี 2562 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
ขวานฟ้าหน้าดำ [2] [3] เสาร์-อาทิตย์, 17 มีนาคม 2562 - 27 กรกฎาคม 2562 พลพจน์ พูลนิล
เดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์
คริสเตียน เอเกิล
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
คมสัน สุริยา
ปิ่นทิพย์ อรชร
ชนุชตรา สุขสันต์
อัจฉรา ทองเทพ
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
บริพันธ์ ชัยภูมิ
กวี วงศ์จันทรา
วิไลลักษณ์ ไวงาน
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พินิจ วิบูลรังสรรค์
พศิณ กรรณสูต
จักรกฤษณ์ คชรัตน์
สุรจิตต์ บุญญานนท์
สวีเดน ทะสานนท์
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม
พงษ์ประยูร ราชอาภัย
ชนุชตรา สุขสันต์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
พบศิลป์ โตสกุล
ชนารดี อุ่นทะศรี
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
ณพบ ประสบลาภ
ธนเดช ดีสีสุข
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
อัญรส ปุณณโกศล
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กุสุมา ตันสกุล
พอเจตน์ แก่นเพชร
ทับ ท่ากระดาน
อิสรีย์ ธรรมชินพันธุ์
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
สด จิตรลดา
ประทุม มิตรภักดี
อั้ม โคดี้ สุขตะโก
กิตติคุณ
นางสิบสอง (ละครโทรทัศน์) เสาร์-อาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ณพบ ประสบลาภ
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
พลพจน์ พูลนิล
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ชนุชตรา สุขสันต์
ชนารดี อุ่นทะศรี
อัญรส ปุณณโกศล
จิดาภา วัชรสินาพร
แพรวรรณ สมศักดิ์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
ภัทรภร สนธิภักดิ์
นิรดา เจษฎาปริยากุล
ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ชุติมา เอเวอรี่
พบศิลป์ โตสกุล
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
อรศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ไพโรจน์ สังวริบุตร
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
สวีเดน ทะสานนท์
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ปิ่นทิพย์ อรชร
เดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์
โยกเยก เชิญยิ้ม
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม
เพชรฎี ศรีฤกษ์
อมตย์ ขำชัยภูมิ
จุลินทิพย์ จิตรีขันธ์
พระรถเมรี เสาร์-อาทิตย์, 11 มกราคม 2563 - 1 มีนาคม 2563

ละครที่ออกอากาศปี 2563 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
พระสุธน-มโนราห์ เสาร์-อาทิตย์, 7 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563 พลพจน์ พูลนิล
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
ภัทรภร สนธิภักดิ์
จิดาภา วัชรสินาพร
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ศศรส สุวัฒนาพร
มณิสรา สันเสนาะ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ศมลภัท นาคอุไร
เพชรฎี ศรีฤกษ์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
ฑรัญภัค เศรษฐีธร
แก้วหน้าม้า(รีรัน) เสาร์-อาทิตย์, 4 เมษายน 2563 - กรกฎาคม 2563
34ตอน
เอกราช กฤตสิริทิพย์
ดาริน ดารากานต์
พลพจน์ พูลนิล
แคนดี้ เอเวอรี่
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ศิตฑา ตาบโกไสย
คริษฐา สังสะโอภาส
ศมลภัท นาคอุไร
ดอน จมูกบาน
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วิสุทธา ชูชัยวุฒิพงศ์
ชนุชตรา สุขสันต์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
วรนันท์ พร้อมมูล
พระสุธน-มโนราห์ เสาร์-อาทิตย์, 1 สิงหาคม 2563 - 24 มกราคม 2564 52ตอน พลพจน์ พูลนิล
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
ภัทรภร สนธิภักดิ์
นิรดา เจษฎาปริยากุล
จิดาภา วัชรสินาพร
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ศศรส สุวัฒนาพร
เนตรนภา ศรีดาหลง
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ศมลภัท นาคอุไร
เพชรฎี ศรีฤกษ์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
สวีเดน ทะสานนท์
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กฤชสร เปรมปรีดิ์
ปัญญา แม็คเชน
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ฑรัญภัค เศรษฐีธร

ละครที่ออกอากาศปี 2564 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เทพสามฤดู(รีรัน) เสาร์-อาทิตย์, 30 มกราคม 2564 - 25 เมษายน 2564 มีทั้งหมด26ตอน พลพจน์ พูลนิล
ธนเดช ดีสีสุข
คริษฐา สังสะโอภาส
กชกร ส่งแสงเติม
ดาริน ดารากานต์
ชนุชตรา สุขสันต์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พบศิลป์ โตสกุล
โอภาถูมิ ชิตาพัณณ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
ด.ญ.ของขวัญ ลี้ปภาวัฒนะ
อุทัยเทวี(รีรัน) เสาร์-อาทิตย์, 1 พฤษภาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564มีทั้งหมด26ตอน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
อัญรส ปุณณโกศล
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
พบศิลป์ โตสกุล
กชกร ส่งแสงเติม
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
เพชรฎี ศรีฤกษ์
สมิท ธนโชติ
แคนดี้ เอเวอรี่
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพันธ์
ด.ญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
สังข์ทอง(รีรัน) เสาร์-อาทิตย์, 31 กรกฎาคม 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 มีทั้งหมด62ตอน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ณพบ ประสบลาภ
ชนุชตรา สุขสันต์
คริสเตียน เอเกิล
อัญรส ปุณณโกศล
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
ปิ่นทิพย์ อรชร
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
พลพจน์ พูลนิล
ศมลภัท นาคอุไร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
ปนัดดา โกมารทัต
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
แคนดี้ เอเวอรี่
กุสุมา โพธิ์ศรี
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ครรชิต ขวัญประชา
เยาวเรศ นิสากร
กมลวรรณ ศตรัตพะยูน

ละครที่ออกอากาศปี 2565 แก้

ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
เจ้าหญิงพิกุลทอง 5 มีนาคม 2565 - 27 สิงหาคม 2565 ทั้งหมด51ตอน เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
กฤชสร เปรมปรีดิ์
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เนตรนภา ศรีดาหลง
อัญรส ปุณณโกศล
ปิ่นทิพย์ อรชร
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สวีเดน ทะสานนท์
ภัทรภร สนธิภักดิ์
นิรดา เจษฎาปริยากุล
ชนุชตรา สุขสันต์
ณ พบ ประสบลาภ
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
เหมวัต ชำนาญยง
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
พศิณ กรรณสูต
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
พอเจตน์ แก่นเพชร
สิริยา นฤนาท
พิมพ์ภัสร์ อภิลพูลลาภ
ด.ญ.ฟลอร่า มัสซาโร
ด.ญ.ปาณิศรา กฤติกูลภาคิน
ลูกผู้ชายชื่อ ไกรทอง เริ่ม 28 สิงหาคม 2565 - 5 มีนาคม 2566 ทั้งหมด55ตอน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
มิตร มิตรชัย
ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล
อิซาเบล โคปิเต่
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
คณิศร สินมา
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
นิรดา เจษฎาปริยากุล
ชนุชตรา สุขสันต์
สวีเดน ทะสานนท์
สุรจิต บุญญานนท์
ศมลภัท นาคอุไร
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
สุกฤษฎิ์ สงแก้ว
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
ณพบ ประสบลาภ
ฤทธิ์ ลือชา
ธรรมศักดิ์ สุริยน
เกษรา ละม่อม
ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์
ละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่ออกอากาศปี 2566 แก้
ละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่ออกอากาศปี 2567 แก้
ละครโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ
โกมินทร์ผู้กล้า' เริ่มออกอากาศ11 มีนาคม 2566 - 14 ตุลาคม 2566 มีทั้งหมด61ตอน ภูธนิน สินสมใจ
ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
อิสซาเบล โคปิเต่
วงสวัสดิ์ สุรียะชัยวัฒนะ
เนตรนภา ศรีดาหลง
ธนบดี เปรมทอง
สิริกัญญา มูนีย์
ภัทรภร สนธิภักดิ์
พบศิลป์ โตสกุล
กุสุมา ตันสกุล
ณพบ ประสบลาภ
มิตร มิตรชัย
รมิตา รัตนภักดี
สุธี ศิริเจริญ
พศิณ กรรณสูต
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
ภากร รอดขำปิยเศรษฐ์
เพชรฎี ศรีฤกษ์
ปนัดดา โกมารทัต
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
สวีเดน ทะสานนท์
ด.ช.ชัญญ จรัสวสุท
ด.ญ. ปาณิศรา กฤตติกูลภาคิน
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง ออกอากาศ 15 ตุลาคม2566 รชฏ สกุลสิงห์ดุสิต
คมกริช เอกรัตน์

สัตตบงกช อารีรักษ์
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
ภูธนิน สินสมใจ
อิสเบล โคปิเต่
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
รมิตา รัตนภักดี
ภากร รอดขำปิยเศรษฐ์
ภัทราภรณ์ เมาลี
ศิฐฑา ตาบโกไสย
พบศิลป์ โตสกุล
ชนุชตรา สุขสัน
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
ศุภราช เกษศิริ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พอเจตน์ แก่นเพชร
สิริยา นฤนาท
พศิณ กรรณสูต
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
ลัลลดา แก้วยอดครู
ทัพ ท่ากระดาน
จณิสตา อยู่สุภาพ
สิริยัน ปฏิพัทธ์
ด.ญ.อนิกา ทอมลินสัน
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
ปริยชาต ศรีสุธรรม
ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล
กันณทร ชะระภิญโญ

ลักษณวงศ์ เปิดกล้องถ่ายทำ กชกร ส่งแสงเติม
กฤชสร เปรมปรีดิ์
ปิ่นปินัทธ์ นิธิสกุลไพศาล
ณพบ ประสบภาล
ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม
  1. เก้า มีนานนท์. "35 ปี ขวานฟ้าหน้าดำ ภาพจำของซูเปอร์สตาร์เด็ก บอย เนติลักษณ์". thestandard.co. สืบค้นเมื่อ 2019-03-23.
  2. คนมองหนัง. "รวมมิตรข่าวจักรๆ วงศ์ๆ ต้นปี 2562 (ลือว่า "ขวานฟ้าหน้าดำ" จะลงจอต่อจาก "สังข์ทอง"!)". konmongnangetc.com. สืบค้นเมื่อ 2019-03-23.
  3. คนมองหนัง. "คนมองหนัง : เมื่อ "สังข์ทอง 2561" ออกฉายเกิน 100 ตอน! เตรียมตัวต้อนรับ "ขวานฟ้าหน้าดำ 2562"". www.matichonweekly.com. สืบค้นเมื่อ 2019-03-23.