แก้วหน้าม้า เป็นวรรณคดีไทยพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 นอกจากพระนิพนธ์เรื่องนี้แล้ว ยังทรงมีผลงานพระนิพนธ์อื่น ๆ เช่น บทละครนอกเรื่องยอพระกลิ่น โคลงนิราศฉะเชิงเทรา บทละครนอกโม่งป่า และเพลงยาวสังวาสอีกหลายสำนวน

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2558
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 7
วันที่ออกอากาศ จันทร์ เวลา 20.30-21.00น. -มกราคม 2521- 25 มีนาคม 2522 รวมทั้งสิ้น 70 ตอน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-9.00น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:00น.-9:00น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-9.00 น. 29 มีนาคม 2558 -19 มีนาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 102 ตอน
ผู้สร้าง ดาราวิดีโอ สามเศียร ทีวี สแควร์ สามเศียร สามเศียร
เขียนบทโทรทัศน์ น้องนุช ชวาลา ศัลยา
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ เสกศักดิ์ วรสิทธิ์ ประทุม สินธุอุส่าห์ ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์
แก้วหน้าม้า ดารา รัตนานุช สินี หงษ์มานพ นฤมล พงษ์สุภาพ สิริมา อภิรัตนพันธุ์ ดาริน ดารากานต์
พระมเหสีแก้วมณีศรีอาชาม้าพยศ ปริศนา วงศ์ศิริ สินี หงษ์มานพ นฤมล พงษ์สุภาพ สิริมา อภิรัตนพันธุ์ ดาริน ดารากานต์
พระปิ่นทอง ปริญญา มิตรสุวรรณ ชาตรี พิณโณ จักรกริชรัตนพันธ์ ไชยา มิตรชัย เอกราช กฤตสิริทิพย์
ท้าวภูวดล ชัย ราชพงษ์ พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ไพโรจน์ สังวริบุตร
พระมเหสีนันทา นิตยา ปานะถึก ดวงเดือน จิไธสงค์ แคนดี้ เอเวอรี่
พระปิ่นแก้ว ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
พระธิดาสุวรรณดารา คริษฐา สังสะโอภาส
พระปิ่นแก้ว (ตอนเด็ก) ด.ช. นนท์ หงษ์มานพ ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพนธ์
พระปิ่นสินชัย ศิฐฑา ตาบโกไสย
พระธิดากัณหารัชนี ศมลภัท นาคอุไร
พระปิ่นสินชัย (ตอนเด็ก) ด.ช.ธีรพัฒน์ คงสว่าง
พระชายาทัศมาลี รุจิเรข พัตรเกษตริน สาริตา สวัสดิกำธร ขลา ปานแก้ว อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
ท้าวพรมทัต คมสัน สุริยา บริพันธ์ ชัยภูมิ
พระมเหสีวรรณิภา ปิยะดา เพ็ญจินดา ไม่มีตัวละครนี้
ท่านตาฤๅษี ดอน จมูกบาน
คุณท้าว ทัศนีย์ สีดาสมุทร
คุณท้าวกาบแก้ว น้ำเงิน บุญหนัก รุจิเรข พัตรเกษตริน
ท้าวอุทัต วรนันท์ พร้อมมูล
คุณท้าวเรืองไร/คุณท้าวอรภา เกศริน พูลลาก รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ
นางยักษ์สร้อยสุวรรณ จารุศิริ ภูวนัย วิสุทธา ชูชัยวุฒิพงศ์
นางยักษ์จันทรสุดา อุทุมพร ศิลาพันธ์ หยาดทิพย์ ราชปาล ชนุชตรา สุขสันต์
ท้าวกายฆาตย์ ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ท้าวกัลฬาราตษ์ พบศิลป์ โตสกุล
นางพราย กิ่งกาญจน์ บุญสุข
พระมเหสีพรรณราย กุสุมา โพธิ์ศรี
ชิดเชย/ออนอุมา อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
เวียน จิตรา ศรีนาคาร เยาวเรศ นิสากร อรุโณทัย นฤนาท
โม่ง สมชาย ปาตัน สมชาย ปาตัน สุรพล ไพรวัลย์
เจ้าคุณโขลน ไพลิน นิลฉ่ำ
คุณท้าวถมยา ทรงพร ณ บางช้าง
อำมาตย์ภัสตรา อำนาจ อินจันทร์ ไกรสีห์ แก้ววิมล มานพ อัศวเทพ
นางพรายกระสิน เกษรา ละม่อม
หมื่นโอชา แบล็ค ผมทอง บริพันธ์ ชัยภูมิ วรรธนศม เมฆสุวรรณ
คุณท้าวเสนาะแสง สิดาภา เจิมงามพริ้ง
วัชรา สพล ชนวีร์ พลพจน์ พูลนิล

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้