แก้วหน้าม้า

แก้วหน้าม้า เป็นวรรณคดีไทย พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 นอกจากพระนิพนธ์เรื่องนี้แล้ว ยังทรงมีผลงานพระนิพนธ์อื่น ๆ เช่น บทละครนอกเรื่องยอพระกลิ่น โคลงนิราศฉะเชิงเทรา บทละครนอกโม่งป่า และเพลงยาวสังวาสอีกหลายสำนวน ปัจจุบันตัวละครนี้โด่งดังขึ้นมาเยอะมาก จึงมีคนนิยมแต่งกายเลียนแบบเป็นประจำและมีการใช้ความสามารถในการปลูกต้นไม้หลายต้นด้วย มีชื่อที่สองเรียกองค์หญิง เห ยิน

แก้วหน้าม้า
เขียนโดยบทประพันธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข