เจ้าหญิงพิกุลทอง

ประเภทละครโทรทัศน์

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2555
บทบาท นักแสดงหลัก