สนิท กุลเจริญ

นายสนิท กุลเจริญ (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2561) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 9 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ

สนิท กุลเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2486
อำเภอพระประแดง จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 (74 ปี)
คู่สมรส นางวนิดา กุลเจริญ

ประวัติแก้ไข

นายสนิท กุลเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดพระนคร (จังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบัน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครตั้งแต่ พ.ศ. 2486 - 2489) เป็นบุตรคนสุดท้องของนายน้อม และ นางแสวง กุลเจริญ มีพี่น้อง 9 คน[1] สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ขั้นปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และขั้นปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางวนิดา กุลเจริญ [2]

นายสนิท กุลเจริญ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิริอายุรวม 74 ปี[3]

งานการเมืองแก้ไข

สนิท ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 9 สมัย [4]

พ.ศ. 2544 สนิท ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นางสาวเรวดี รัศมิทัต จากพรรคราษฎร

ต่อมา พ.ศ. 2545 สนิท ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ แทนนายพากเพียร วิริยะพันธุ์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม และวางมือทางการเมืองในที่สุด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สนิท กุลเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 9 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

สนิท กุลเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2545 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดสมุทรปราการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข