เรวดี รัศมิทัต

นางสาวเรวดี รัศมิทัต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคราษฎร[1] และเป็นหนึ่งในสอง ส.ส. ของพรรคราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง

เรวดี รัศมิทัต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 เมษายน พ.ศ. 2512 (51 ปี)
จังหวัดสมุทรปราการ
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เรวดี เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2512 ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายอำนวย รัศมิทัต อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ กับนางปรานอม รัศมิทัต[2] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[3] และปริญญาโท ด้านการค้าและธุรกิจ จาก DEAKIN UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย

การทำงานแก้ไข

เรวดี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เป็นสมัยแรก สังกัดพรรคราษฎร และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย ต่อมาได้หันมาทำงานการเมืองในระดับท้องถิ่น ในตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2554 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกสมัย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย

อ้างอิงแก้ไข