วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล (31 ตุลาคม 2498-) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1]อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก[2]อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก[3] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14 (ตท.14)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 25 (จปร.25)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ชื่อเล่นชื่อ ตุ่ย เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14 รุ่นเดียวกับ พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีต ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก อักษรา เกิดผล พลเอก วีรัณ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอุทธยานราชภักดิ์ เมื่อเดือน พ.ย. 2558

การศึกษาแก้ไข

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 50[5]

การรับราชการแก้ไข

  • 1 ต.ค. 2555 - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
  • 1 ต.ค. 2557 - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
  • 1 ต.ค. 2558 - ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข