วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล (31 ตุลาคม 2498-) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1]อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก[2]อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก[3] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14 (ตท.14)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 25 (จปร.25)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ชื่อเล่นชื่อ ตุ่ย เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14 รุ่นเดียวกับ พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีต ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก อักษรา เกิดผล พลเอก วีรัณ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอุทธยานราชภักดิ์ เมื่อเดือน พ.ย. 2558

การศึกษาแก้ไข

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 50[5]

การรับราชการแก้ไข

  • 1 ต.ค. 2555 - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
  • 1 ต.ค. 2557 - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
  • 1 ต.ค. 2558 - ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข