เปิดเมนูหลัก

พลเอก วิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม[1] อดีตรองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ [2]

วิชัย แชจอหอ
แม่ทัพภาคที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลโท ธวัช สุกปลั่ง
ถัดไป พลโท ธรากร ธรรมวินทร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรส คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท. 17)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 28)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย (ถึง พ.ศ. 2560)
กองบัญชาการกองทัพไทย (ถึง พ.ศ. 2561)
กระทรวงกลาโหม

พลเอกวิชัยเกิดที่ จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ

พลเอกวิชัยเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2524 มียศ ร้อยตรี [3] ก่อนจะก้าวหน้าทางราชการมาตามลำดับจนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลโทวิชัยขณะมียศเป็น พลตรี และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 2 ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 [4]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลตรีวิชัยซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ถูกโยกไปดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 2 [5] พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลโท ในวันเดียวกัน [6]

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 พลโทวิชัยได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 สืบต่อจากพลโทธวัช สุกปลั่งที่ได้ขยับขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกในอัตราพลเอก [7]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พลโทวิชัยได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหาร พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลเอก ในวันเดียวกัน [8]

จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พลเอกวิชัยได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 62 ง พิเศษ หน้า 15 15 มีนาคม พ.ศ, 2559
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 186 ง พิเศษ หน้า 1 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 176 ง พิเศษ หน้า 1 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 831 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 198 ง พิเศษ หน้า 1 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (จำนวน 558 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 22 ข หน้า 1 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 251 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 67 ง พิเศษ หน้า 1 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 990 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 217 ง 1 กันยายน พ.ศ. 2560