เปิดเมนูหลัก

รายพระนามสุลต่านแห่งออตโตมัน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามสุลต่านแห่งออตโตมันแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  สุลต่านออสมันที่ 1 1299 1326
  สุลต่านออร์ฮานที่ 1 1326 1362
  สุลต่านมูรัดที่ 1 1362 1389
  สุลต่านบาเยซิดที่ 1 1389 1402
  สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1 1413 1421
  สุลต่านมูรัดที่ 2 1421 1444
  สุลต่านเมห์เมดที่ 2 1444 1446
  สุลต่านบาเซยิดที่ 2 1481 1512
  สุลต่านเซลิมที่ 1 1512 1520
  สุลต่านสุลัยมาน 1520 1566
  สุลต่านเซลิมที่ 2 1566 1574
  สุลต่านมูรัดที่ 3 1574 1595
  สุลต่านเมห์เมดที่ 3 1595 1603
  สุลต่านอาเหม็ดที่ 1 1603 1617
  สุลต่านมุดซาฟาร์ที่ 1 1617 1618
  สุลต่านออสมันที่ 2 1618 1622
  สุลต่านมูรัดที่ 4 1623 1640
  สุลต่านอิบราฮิม 1640 1648
  สุลต่านเมห์เมดที่ 4 1648 1687
  สุลต่านสุไลยมานที่ 2 1687 1691
  สุลต่านอาเหม็ดที่ 2 1691 1695
  สุลต่านมุดซาฟาร์ที่ 2 1695 1703
  สุลต่านอาเหม็ดที่ 3 1703 1730
  สุลต่านมะห์มุดที่ 1 1730 1754
  สุลต่านออสมันที่ 3 1754 1757
  สุลต่านมุดซาฟาร์ที่ 3 1757 1774
  สุลต่านอับดุลฮามิดที่ 1 1774 1789
  สุลต่านเซลิมที่ 3 1789 1807
  สุลต่านมุดซาฟาร์ที่ 4 1807 1808
  สุลต่านมะห์มุดที่ 2 1808 1839
  สุลต่านอับดุล เมจิดที่ 1 1839 1861
  สุลต่านอับดุล อะซีซ 1861 1876
  สุลต่านมูรัดที่ 5 1876 1876
  สุลต่านอับดุลฮามิดที่ 2 1876 1909
  สุลต่านเมห์เมดที่ 5 1909 1918
  สุลต่านเมห์เมดที่ 6 1918 1922

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข