สุลต่านบาเยซิดที่ 1

สุลต่านบาเยซิดที่ 1 (อังกฤษ: Bayezid I) หรือ สุลต่านบาเยซิดสายฟ้า สุลต่านองค์ที่ 4 แห่ง จักรวรรดิออตโตมัน พระองค์เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านมูรัดที่ 1 ครองสิริราชสมบัติจาก ค.ศ. 1389 ถึง 1402 พระองค์ได้สร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นแต่พระองค์ไม่ประสบความสำเร็จในการปิดล้อม กรุงคอนสแตนติโนเปิล ราชธานีของ จักรวรรดิไบแซนไทน์ พระองค์พ่ายแพ้และถูกจับโดย ตีมูร์ ระหว่าง ยุทธการที่อังการา เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1402 และสวรรคตระหว่างถูกคุมขังเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1403

สุลต่านบาเยซิดที่ 1
สุลต่านองค์ที่ 4 แห่ง จักรวรรดิออตโตมัน
ครองราชย์16 มิถุนายน 1389 – 20 กรกฎาคม 1402
ก่อนหน้าสุลต่านมูรัดที่ 1
ถัดไปว่างกษัตริย์ (1402–1413)
สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1
สวรรคต8 มีนาคม ค.ศ. 1403
ฝังพระศพบูร์ซา
พระราชบุตรสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1
มูซา เซเลบี
อิซา เซเลบี
สุไลยมาน เซเลบี
มุสตาฟา เซเลบี
พระนามเต็ม
บาเยซิด บิน มูรัด
ราชวงศ์ราชวงศ์ออสมัน
พระราชบิดาสุลต่านมูรัดที่ 1
ศาสนาสุหนี่ อิสลาม
ทูกรา

ภายหลังจากที่สุลต่านบาเยซิดที่ 1 พ่ายแพ้และถูกจับจักรวรรดิออตโตมันก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเชื้อพระวงศ์ด้วยกันและเกิดการว่างกษัตริย์นานถึง 11 ปีก่อนที่ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1 พระราชโอรสของสุลต่านบาเยซิดจะสามารถรวมจักรวรรดิออตโตมันให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1413