ตราพระปรมาภิไธยทูกรา

ตราพระปรมาภิไธยทูกรา (อาหรับ: طغراء; Ṭuğrā; อังกฤษ: Tughra) เป็นตราอักษรวิจิตร (calligraphy) ของพระปรมาภิไธยประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันหรือลายเซ็นของสุลต่านที่ใช้ประทับกำกับเอกสารทางราชการและเอกสารการติดต่อ นอกจากนั้นพระบรมนามาภิไธยนี้ก็ยังใช้แกะสำหรับตราและประทับบนเหรียญกษาปณ์ที่ออกในรัชสมัยของพระองค์ด้วย

“ตราพระปรมาภิไธยทูกรา” ของสุลต่านมาห์มุดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน อ่าน “มาห์มุด ข่าน โอรแห่งอับดุลฮามิด ผู้ได้รับชัยชนะตลอดกาล” Mahmud Khan son of Abdülhamid is forever victorious. Written out:
- محمود خان بن عبدالحميد مظفر دائماً

ทูกราออกแบบและวาดในต้นรัชสมัยของสุลต่านโดยช่างคัดอักษรวิจิตร หรือ “nişancı” ประจำราชสำนัก ทูกราแรกสุดเป็นของ สุลต่านออร์ฮานที่ 1 (ค.ศ. 1284-1359) ผู้เป็นสุลต่านองค์ที่สองของจักรวรรดิออตโตมันและวิวัฒนาการมาจนถึงลักษณะทูกราอันงดงามของสุลต่านสุลัยมานมหาราช (ค.ศ. 1494-1596).

จุดประสงค์ของทูกราก็คล้ายคลึงกับการใช้คาร์ทูช (cartouche) ของอียิปต์โบราณหรือพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร สุลต่านแต่ละพระองค์ก็จะมีทูกราเป็นของพระองค์เอง

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ตราพระปรมาภิไธยทูกรา

พระบรมนามาภิไธยทูกราของสุลต่านออตโตมัน แก้