มูชา เซเลบี

(เปลี่ยนทางจาก มูซา เซเลบี)

มูซา เซเลบี (ตุรกี: Musa çelebi) ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1388 พระองค์เป็นสุลต่านแห่งรูเมเลียองค์ที่ 2 สิ้นพระชนม์เมื่อ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1413

มูซา เซเลบี
Paolo Veronese (Nachfolger) - Bildnis des Sultans Moise - 2238 - Bavarian State Painting Collections.jpg
สุลต่านแห่งรูเมเลียพระองค์ที่ 2
ครองราชย์18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1411- 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1413
ก่อนหน้าสุไลยมาน เซเลบี
ถัดไปสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1
พระราชบิดาสุลต่านบาเยซิดที่ 1
พระราชมารดาไม่มีข้อมูล
ประสูติค.ศ.1388
สวรรคต5 กรกฏาคม ค.ศ.1413 (24-25พรรษา)
โซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย
ฝังพระศพบูร์ซา
ศาสนาสุหนี่

ประวัติแก้ไข

พระองค์เป็นหนึ่งในโอรสของสุลต่านบาเยซิดที่ 1 สุลต่านองค์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน ประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้ว่ามารดาของพระองค์คือใคร เพียงได้บันทึกแค่ว่ามารดาของพระองค์เป็นลูกสาวผู้นำชาวเติร์กอีกเผ่าหรือเป็นเจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ พระองค์เกิดในปี ค.ศ.1388 ในรัชสมัยของสุลต่านมูรัดที่ 1 หลังจากที่ออตโตมันพ่ายแพ้แก่อาณาจักรเตมือร์สุลต่านบาเยซิดที่ 1 ทรงถูกเตมือร์จับเป็นเชลยหลังจากที่พ่ายแพ้ยุทธการที่อังการา ทำให้สิ้นรัชสมัยของพระองค์ไปโดยพฤตินัย

หลังจากพ่ายแพ้ต่อเตมือร์ก็เกิดสงครามชิงราชบัลลังก์ในจักรวรรดิ ในที่สุดพระองค์พร้อมด้วยกองทัพของพระองค์ก็บุกโจมตีเอดีร์แนที่สุไลยมานปกครองอยู่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1411 ทำให้กองทัพของสุไลยมานไม่สามารถต้านทานกองทัพของพระองค์ได้ หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ขึ้นเป็นสุลต่านแห่งรูเมเลียเป็นพระองค์ที่ 2

ครองราชย์แก้ไข

หลังจากขึ้นครองราชย์ จักรวรรดิออตโตมันได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนในยุโรปใต้ปกครองโดยพระองค์ และในอานาโตเลียโดยเมห์เหม็ด เซเลบี พระองค์ได้รับสัมปทานทางการค้าแก่สาธารณรัฐเวนิส และได้ทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนเซอร์เบียที่เสียไปช่วงทำสงครามกับเตมือร์ ซึ่งต่อมาทางไบแซนไทน์ได้ปล่อยออร์ฮาน เซเลบี บุตรของสุไลยมานมาเพื่อที่จะยึดอำนาจจากพระองค์ แต่พระองค์ก็สามารถปราบกองทัพของออร์ฮานได้

สิ้นพระชนม์แก้ไข

หลังจากครองราชย์ได้ไม่นานพระองค์ก็ถูกโจมตีโดยเชษฐาของพระองค์ เมห์เหม็ด เซเลบี กองทัพของพระองค์สู้ไม่ได้และต้องถอยทัพไป พระองค์สั่งให้พาตนเองหลบหนีทันที เมห์เหม็ดได้ตามอนุชาของพระองค์จนกระทั่งถึงโซเฟียได้เกิดการต่อสู้ขึ้นศึกครั้งนี้พระองค์ถูกจับไปได้ ทหารของเมห์เหม็ดได้รัดคอพระองค์และสิ้นพระชนม์ทันที

หมายเหตุแก้ไข

เซเลบีไม่ใช่นามสกุลแต่เป็นนามแฝง ซึ่งเซเลบีคือชื่อเมืองในประเทศตุรกีในปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Encyclopedia of Islam, Vol. 7, Ed. C.E. Bosworth, E. Van Donzel, W.P. Heinrichs AND CH. Pellat, (E.J. BRILL, 1993), 699.
  2. Kastritsis, Dimitris (2007), The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman. Civil War of 1402-1413, Brill, ISBN 978-90-04-15836-8
  3. Encyclopædia Britannica Evpo 70 ed., Vol. 22, p. 368