สุลต่านมูรัดที่ 1

สุลต่านมูรอดที่ 1 (อังกฤษ: Murad I, 29 มิถุนายน 1326 – 15 มิถุนายน 1389) สุลต่านองค์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์ออตโตมัน ครองราชบัลลังก์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 1362 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 1389 เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านออร์ข่านที่ 1 สุลต่านองค์ที่ 2 และเป็นพระราชนัดดาของ สุลต่านอุสมานที่ 1 องค์ปฐมสุลต่าน

สุลต่านมูรัดที่ 1
พระสาทิสลักษณ์ของสุลต่านมูรอดที่ 1
สุลต่านองค์ที่ 3 แห่ง จักรวรรดิออตโตมัน
ครองราชย์มีนาคม 1362–14 มิถุนายน 1389
ก่อนหน้า สุลต่านออร์ฮาน
ถัดไปสุลต่านบาเยซิดที่ 1
ประสูติ29 มิถุนายน ค.ศ. 1326
ธงของประเทศตุรกี ตุรกี
สวรรคต15 มิถุนายน ค.ศ. 1389 (62 ปี 352 วัน)
ธงของคอซอวอ คอซอวอ
พระนามเต็ม
มูรอด บิน ออร์ข่าน
ราชวงศ์ออตโตมัน
พระราชบิดา สุลต่านออร์ฮาน
ศาสนาสุหนี่ อิสลาม
ทูกรา
แผนที่อาณาจักรที่ถูกพิชิตโดยสุลต่านมูรัดที่ 1