สุลต่านมูรัดที่ 1


สุลต่านมูรัดที่ 1 (อังกฤษ: Murad I, 29 มิถุนายน 1326 – 15 มิถุนายน 1389) สุลต่านองค์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์ออตโตมัน ครองราชบัลลังก์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 1362 ถึง 14 มิถุนายน ค.ศ. 1389 เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านออร์ฮานที่ 1 สุลต่านองค์ที่ 2 และเป็นพระราชนัดดาของ สุลต่านออสมันที่ 1 องค์ปฐมสุลต่าน

สุลต่านมูรัดที่ 1
Murat Hüdavendigar.jpg
พระสาทิสลักษณ์ของสุลต่านมูรัดที่ 1
สุลต่านองค์ที่ 3 แห่ง จักรวรรดิออตโตมัน
ครองราชย์มีนาคม 1362–14 มิถุนายน 1389
ก่อนหน้าสุลต่านออร์ฮานที่ 1
ถัดไปสุลต่านบาเยซิดที่ 1
พระนามเต็ม
มูรัด บิน ออร์ฮาน
ราชวงศ์ออตโตมัน
พระราชบิดาสุลต่านออร์ฮานที่ 1
ประสูติ29 มิถุนายน ค.ศ. 1326
ธงของประเทศตุรกี ตุรกี
สวรรคต15 มิถุนายน ค.ศ. 1389 (62 ปี 352 วัน)
ธงของคอซอวอ คอซอวอ
ศาสนาสุหนี่ อิสลาม
ทูกรา
แผนที่อาณาจักรที่ถูกพิชิตโดยสุลต่านมูรัดที่ 1