ซาร์ (รัสเซีย: царь) เป็นชื่อเรียกตำแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของชาติพันธุ์สลาฟ ซึ่งรวมถึงพระเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรซาร์รัสเซียและจักรวรรดิรัสเซีย คำว่าซาร์มาจากภาษาละตินว่า ซีซาร์ (Caesar) ซึ่งเป็นผู้ปกครองแผ่นดินโรมัน ซาร์อาจมีอิสริยยศเป็นกษัตริย์หรือจักรพรรดิก็ได้

จักรพรรดินิโคลัสที่ 2 ทรงเป็นซาร์องค์สุดท้ายแห่งรัสเซีย
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ซาร์ (แก้ความกำกวม)

รายชื่อประเทศที่ใช้ซาร์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข