สุลต่านออร์ฮานที่ 1

สุลต่านออร์ฮานที่ 1 اورخان غازی (อังกฤษ: Orhan I) สุลต่านองค์ที่ 2 แห่ง จักรวรรดิออตโตมัน ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1281 พระราชโอรสใน สุลต่านออสมันที่ 1 เมื่อพระราชบิดาสวรรคตใน ค.ศ. 1326 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนเมื่อพระชนม์ได้ 42 พรรษาเกือบตลอดรัชกาลต้องรบกับ จักรวรรดิไบแซนไทน์ จนในช่วงปีสุดท้ายของสงครามกลางเมืองในจักรวรรดิไบแซนไทน์องค์จักรพรรดิได้ขอร้องให้พระองค์เสกสมรสกับเจ้าหญิงธีโอโดราพระราชธิดาของพระองค์สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1362 ขณะพระชนม์ได้ 75 พรรษา

สุลต่านออร์ฮานที่ 1
สุลต่านองค์ที่ 2 แห่ง จักรวรรดิออตโตมัน
ครองราชย์1323/4–1362
ก่อนหน้าสุลต่านออสมันที่ 1
ถัดไปสุลต่านมูรัดที่ 1
ประสูติค.ศ. 1281
สวรรคตค.ศ. 1362
พระราชบุตรสุลต่านมูรัดที่ 1
พระนามเต็ม
ออร์ฮาน บิน ออสมัน
ราชวงศ์ออตโตมัน
พระราชบิดาสุลต่านออสมันที่ 1
ศาสนาสุหนี่ อิสลาม
ทูกรา