สุลต่านเซลิมที่ 2

สุลต่านเซลิมที่ 2 (ค.ศ. 1524 - 1574) เป็นสุลต่านระหว่างปี ค.ศ. 1566 - 1574 โดยเป็นพระราชโอรสในสุลต่านสุลัยมานมหาราช ที่ประสูติแต่พระนางร็อกเซลานาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1566 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา

สุลต่านเซลิมที่ 2
II Selim.jpg

พระปรมาภิไธย สุลต่านเซลิมที่2แห่งจักรวรรดิออตโตมัน
พระอิสริยยศ สุลต่านแห่งสุลต่าน
เงาของพระเจ้าบนโลก (กาหลิบ)
ราชวงศ์ ออสมัน
ครองราชย์ ค.ศ. 1566 - ค.ศ. 1574
บรมราชาภิเษก 1566
รัชกาล 8 ปี
รัชกาลก่อน สุลต่านสุลัยมานมหาราช
รัชกาลถัดไป สุลต่านมูรัตที่ 3
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1524
อิสตันบูล
สวรรคต 12/15 กันยายน ค.ศ. 1574
อิสตันบูล
พระราชบิดา สุลต่านสุลัยมานมหาราช
พระราชมารดา ร็อกเซลานา
ลายพระอภิไธย

ดูเพิ่มแก้ไข