รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์โปรตุเกส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรโปรตุเกสมีสมเด็จพระราชินีนาถซึ่งดำรงเป็นพระประมุขของโปรตุเกส 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระราชินีนาถมาเรียที่ 1 แห่งโปรตุเกสและสมเด็จพระราชินีนาถมาเรียที่ 2 แห่งโปรตุเกส(บางหลักฐานกล่าวว่า เจ้าหญิงเบียทริซแห่งโปรตุเกสได้ขึ้นครองราชสมบัติด้วยระยะเวลาอันสั้นในศตวรรษที่ 14 ซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียง)

เจ้าหญิงอเมลีแห่งออร์เลออง ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสอย่างเป็นทางการพระองค์สุดท้าย

สตรีซึ่งเป็นคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสจะได้รับพระอิศริยยศ "สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกส" และสมเด็จพระราชินีบางพระองค์ได้รับพระอิศริยยศผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยวกษัตริย์ซึ่งยังทรงพระเยาว์และยามที่พระมหากษัตริย์ปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ และยังมีคู่อภิเษกสมรสในสมเด็จพระราชินีนาถซึ่งได้ดำรงเป็นผู้ปกครองแผ่นดินร่วมกันด้วย

เคานท์เตสแห่งโปรตุเกส

แก้

ประเทศโปรตุเกสที่ 2 (พ.ศ. 1636 - พ.ศ. 1682)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระราชินีนาถอูร์รากาแห่งเลออนและกัสติยา
(Urraca of León and Castile)
สมเด็จพระเจ้าอัลฟองโซที่ 6 แห่งเลออนและกัสติยา
(ราชวงศ์ฮิเมเนซ)
เมษายน พ.ศ. 1622 พฤษภาคม พ.ศ. 1635/มกราคม พ.ศ. 1636 พ.ศ. 1636 พ.ศ. 1639
ดินแดนโปรตุเกสได้มอบให้กับพระญาติ
8 มีนาคม พ.ศ. 1669 เรย์มอนด์แห่งเบอร์กันดี เคานท์แห่งกาลิเซีย
  เจ้าหญิงเทเรซาแห่งเลออน
(Theresa of León)
สมเด็จพระเจ้าอัลฟองโซที่ 6 แห่งเลออนและกัสติยา
(ราชวงศ์ฮิเมเนซ)
ราว พ.ศ. 1623 พ.ศ. 1638 พ.ศ. 1639 22 พฤษภาคม พ.ศ. 1655
พระสวามีสวรรคต
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 1673 เฮนรีแห่งเบอร์กันดี เคานท์แห่งโปรตุเกส

สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกส

แก้

ราชวงศ์เบอร์กันดี (พ.ศ. 1682 - พ.ศ. 1726)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เคาน์เตสม็อดแห่งซาวอย
(Maud of Savoy)
เคานต์อมาเดอุสที่ 3 แห่งซาวอย
(ราชวงศ์ซาวอย)
พ.ศ. 1668 มกราคม/มิถุนายน พ.ศ. 1689 มกราคม/มิถุนายน พ.ศ. 1689 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 1700 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 1700 พระเจ้าอาฟองโซที่ 1
  เจ้าหญิงด็อลซาแห่งอารากอน
(Dulce of Aragon)
ราโมน บารังเกที่ 4 เคานต์แห่งบาร์เซโลนา
(ราชวงศ์บาร์เซโลนา)
พ.ศ. 1703 พ.ศ. 1717/1718 6 ธันวาคม พ.ศ. 1728
พระสวามีครองราชย์
1 กันยายน พ.ศ. 1741 1 กันยายน พ.ศ. 1741 พระเจ้าซันชูที่ 1
  เจ้าหญิงอูร์รากาแห่งกัสติยา
(Urraca of Castile)
พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 8 แห่งกัสติยา
(ราชวงศ์อีฟเรีย)
พ.ศ. 1729/28 พฤษภาคม พ.ศ. 1730 พ.ศ. 1749 26 มีนาคม พ.ศ. 1755
พระสวามีครองราชย์
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 1763 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 1763 พระเจ้าอาฟองโซที่ 2
  เมเซีย โลเปซ เดอ ฮาโล
(Mécia Lopes de Haro)
โลเป ดิแอสที่ 2 เดอ ฮาโล
(ตระกูลฮาโล)
พ.ศ. 1758 พ.ศ. 1789 พ.ศ. 1789 4 ธันวาคม พ.ศ. 1790
พระสวามีถูกยึดอำนาจ
ราว พ.ศ. 1813 พระเจ้าอาฟองโซที่ 2
  เคาน์เตสมาทิลดาที่ 2 แห่งบูโลญ
(Matilda II of Boulogne)
เคานต์เรนัวด์ที่ 1 แห่งดามมาร์ติน
(ราชวงศ์เมโล)
พ.ศ. 1745 พ.ศ. 1778 4 มกราคม พ.ศ. 1791
พระสวามีครองราชย์
พ.ศ. 1796
ทรงหย่า
14 มกราคม พ.ศ. 1802/1803/1805 พระเจ้าอาฟองโซที่ 3
  เจ้าหญิงเบียทริซแห่งกัสติยา
(Beatrice of Castile)
พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 10 แห่งกัสติยา
(ราชวงศ์อีฟเรีย)
พ.ศ. 1785 พ.ศ. 1796 พ.ศ. 1796 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1822
พระสวามีสวรรคต
27 ตุลาคม พ.ศ. 1846 พระเจ้าอาฟองโซที่ 3
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งอารากอน
(Elizabeth of Aragon)
พระเจ้าเปโดรที่ 3 แห่งอารากอง
(ราชวงศ์อารากอน)
4 มกราคม พ.ศ. 1814 2 กุมภาพันธ์/24 มิถุนายน พ.ศ. 1825 2 กุมภาพันธ์/24 มิถุนายน พ.ศ. 1825 7 มกราคม พ.ศ. 1868
พระสวามีสวรรคต
4 กรกฎาคม พ.ศ. 1879 พระเจ้าดีนิส
  เจ้าหญิงเบียทริซแห่งกัสติยา
(Beatrice of Castile)
พระเจ้าซันโชที่ 4 แห่งกัสติยา
(ราชวงศ์อีฟเรีย)
8 มีนาคม พ.ศ. 1836 12 กันยายน พ.ศ. 1852 7 มกราคม พ.ศ. 1868
พระสวามีครองราชย์
28 พฤษภาคม พ.ศ. 1900
พระสวามีสวรรคต
25 ตุลาคม พ.ศ. 1902 พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 4
  อิเนส เปเรส เดอ คาสโตร
(Inês de Castro)
ยังเป็นที่ถกเถียง
เปโดร เฟอร์นันเดส เดอ คาสโตร
(ตระกูลคาสโตร)
พ.ศ. 1868/1870 พ.ศ. 1889
ไม่เปิดเผย

1 มกราคม พ.ศ. 1897
เป็นทางการ
ทรงได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ - 7 มกราคม พ.ศ. 1898
ถูกสังหาร
พระเจ้าเปดรูที่ 1
  เลโอนอร์ เตเลส เดอ เมเนเซส
(Leonor Telles de Menezes)
มาร์ติน อัลฟอนโซ เตโล เดอ เมเนเซส
(ตระกูลเมเนเซส)
พ.ศ. 1893 มีนาคม พ.ศ. 1915 มีนาคม พ.ศ. 1915 22 ตุลาคม พ.ศ. 1926
พระสวามีสวรรคต
27 เมษายน พ.ศ. 1929 พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 1

ราชวงศ์อาวิซ (พ.ศ. 1928 - พ.ศ. 2038)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงฟิลิปปาแห่งแลงคาสเตอร์
(Philippa of Lancaster)
จอห์นแห่งกอนท์ ดยุคแห่งแลงคาสเตอร์ที่ 1
(ราชวงศ์แลงคาสเตอร์)
31 มีนาคม พ.ศ. 1902 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1930 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1930 19 กรกฎาคม พ.ศ. 1958 19 กรกฎาคม พ.ศ. 1958 สมเด็จพระเจ้าโจอาวที่ 1 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงเอเลนอร์แห่งอารากอน
(Eleanor of Aragon)
สมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งอารากอน
(ราชวงศ์ตรัสตามารา)
พ.ศ. 1945 22 กันยายน พ.ศ. 1971 14 สิงหาคม พ.ศ. 1979
พระสวามีครองราชย์
9 กันยายน พ.ศ. 1981
พระสวามีสวรรคต
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1988 สมเด็จพระเจ้าดูอาร์เตแห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งโคอิมบรา
(Isabella of Coimbra)
เจ้าชายปีเตอร์ ดยุคแห่งโคอิมบรา
(ราชวงศ์อาวิซ)
1 มีนาคม พ.ศ. 1975 6 พฤษภาคม พ.ศ. 1990 6 พฤษภาคม พ.ศ. 1990 2 ธันวาคม พ.ศ. 1998 2 ธันวาคม พ.ศ. 1998 สมเด็จพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 5 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงโจแอนนา ลา เบลทรานีญาแห่งกัสติยา
(Joanna la Beltraneja of Castile)
สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 4 แห่งกัสติยา
(ราชวงศ์ตรัสตามารา)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2005 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2018 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2018 พ.ศ. 2022
ทรงหย่า
พ.ศ. 2073 สมเด็จพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 5 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงเอเลนอร์แห่งวิสซู
(Eleanor of Viseu)
เจ้าชายเฟอ์ดินานด์ ดยุคแห่งวิสซู
(ราชวงศ์อาวิซ)
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2001 2 มกราคม พ.ศ. 2014 22 สิงหาคม พ.ศ. 2024
พระสวามีครองราชย์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2038
พระสวามีสวรรคต
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2068 สมเด็จพระเจ้าโจอาวที่ 2 แห่งโปรตุเกส

ราชวงศ์อาวิซ-เบจา (พ.ศ. 2038 - พ.ศ. 2123)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งอัสตูเรียส
(Isabella of Asturias)
พระเจ้าเฟรนานโดที่ 2 แห่งอารากอน
(ราชวงศ์ตรัสทามารา)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2013 30 กันยายน พ.ศ. 2040 30 กันยายน พ.ศ. 2040 28 สิงหาคม พ.ศ. 2041 28 สิงหาคม พ.ศ. 2041 สมเด็จพระเจ้ามานูเอลที่ 1 แห่งโปรตุเกส
เจ้าหญิงมาเรียแห่งอารากอน
(Maria of Aragon)
พระเจ้าเฟรนานโดที่ 2 แห่งอารากอน
(ราชวงศ์ตรัสทามารา)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2025 30 ตุลาคม พ.ศ. 2043 30 ตุลาคม พ.ศ. 2043 7 มีนาคม พ.ศ. 2060 7 มีนาคม พ.ศ. 2060 สมเด็จพระเจ้ามานูเอลที่ 1 แห่งโปรตุเกส
  อาร์คดัสเชสเอเลนอร์แห่งออสเตรีย
(Eleanor of Austria)
พระเจ้าเฟลิเปที่ 1 แห่งกัสติยา
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2041 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2061 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2061 13 ธันวาคม พ.ศ. 2064
พะสวามีสวรรคต
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2101 สมเด็จพระเจ้ามานูเอลที่ 1 แห่งโปรตุเกส
  อาร์คดัสเชสแคทเทอรีนแห่งออสเตรีย
(Catherine of Austria)
พระเจ้าเฟลิเปที่ 1 แห่งกัสติยา
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
14 มกราคม พ.ศ. 2050 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2068 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2068 11 มิถุนายน พ.ศ. 2100
พะสวามีสวรรคต
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2121 สมเด็จพระเจ้าโจอาวที่ 3 แห่งโปรตุเกส

ราชวงศ์ฮับบูร์กสเปน-โปรตุเกส(พ.ศ. 2123 - พ.ศ. 2183)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  อาร์คดัสเชสแอนนาแห่งออสเตรีย
(Anna of Austria)
สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2092 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2113 31 มกราคม พ.ศ. 2123
พระสวามีอ้างสิทธิและครองราชย์
26 ตุลาคม พ.ศ. 2123 26 ตุลาคม พ.ศ. 2123 สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 1 แห่งโปรตุเกส
  อาร์คดัสเชสมาร์กาเร็ตแห่งออสเตรีย
(Margaret of Austria)
อาร์คดยุคชาร์ลส์ที่ 2 แห่งออสเตรีย
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
25 ธันวาคม พ.ศ. 2127 18 เมษายน พ.ศ. 2142 18 เมษายน พ.ศ. 2142 3 ตุลาคม พ.ศ. 2153 3 ตุลาคม พ.ศ. 2153 สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส
(Elisabeth of France)
พระเจ้าอองรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
(ราชวงศ์บูร์บง)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2145 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158 31 มีนาคม พ.ศ. 2164
พระสวามีครองราชย์
15 ธันวาคม พ.ศ. 2183
พระสวามีสละราชบัลลังก์โปรตุเกส
6 ตุลาคม พ.ศ. 2187 สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งโปรตุเกส

ราชวงศ์บราแกนซา(พ.ศ. 2183 - พ.ศ. 2396)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  ลุยซา เดอ กุสแมน
(Luisa de Guzmán)
ดยุคฮวน เปเรซแห่งเมดินา ซิโดเนีย
(ตระกูลกุสแมน)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2156 12 มกราคม พ.ศ. 2176 1 ธันวาคม พ.ศ. 2183
พระสวามีครองราชย์
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2199
พระสวามีสวรรคต
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2209 พระเจ้าโจอาวที่ 4
  เจ้าหญิงมาเรีย ฟรานซิสกาแห่งซาวอย
(Maria Francisca of Savoy)
ครั้งที่ 1
ดยุคชาร์ลส์ อมาเดอุสแห่งเนมัวส์
(ราชวงศ์ซาวอย)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2189 2 สิงหาคม พ.ศ. 2209 2 สิงหาคม พ.ศ. 2209 24 มีนาคม พ.ศ. 2211
ทรงหย่า
27 ธันวาคม พ.ศ. 2226 พระเจ้าอัลฟองโซที่ 6
  เจ้าหญิงมาเรีย ฟรานซิสกาแห่งซาวอย
(Maria Francisca of Savoy)
ครั้งที่ 2
ดยุคชาร์ลส์ อมาเดอุสแห่งเนมัวส์
(ราชวงศ์ซาวอย)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2189 2 เมษายน พ.ศ. 2211
อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใหม่
21 ธันวาคม พ.ศ. 2211
พระสวามีสถาปนา
27 ธันวาคม พ.ศ. 2226 27 ธันวาคม พ.ศ. 2226 พระเจ้าเปดรูที่ 2
  เจ้าหญิงมาเรีย โซเฟียแห่งพาลาทิเนต-เนาบูร์ก
(Maria Sofia of the Palatinate-Neuburg)
ฟิลิป วิลเลียม อีเล็กเตอร์ พาลาทีน
(ราชวงศ์วิตเตลส์บาค)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2209 11 สิงหาคม พ.ศ. 2230 11 สิงหาคม พ.ศ. 2230 4 สิงหาคม พ.ศ. 2242 4 สิงหาคม พ.ศ. 2242 พระเจ้าเปดรูที่ 2
  อาร์คดัสเชสมาเรีย แอนนาแห่งออสเตรีย
(Maria Anna of Austria)
สมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
7 กันยายน พ.ศ. 2226 27 ตุลาคม พ.ศ. 2251 27 ตุลาคม พ.ศ. 2251 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2293
พระสวามีสวรรคต
14 สิงหาคม พ.ศ. 2297 พระเจ้าโจอาวที่ 5
  เจ้าหญิงมาเรียนา บิกโตเรียแห่งสเปน
(Mariana Victoria of Spain)
พระเจ้าเฟลีเปที่ 5 แห่งสเปน
(ราชวงศ์บูร์บง)
31 มีนาคม พ.ศ. 2261 19 มกราคม พ.ศ. 2272 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2293
พระสวามีครองราชย์
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2320
พระสวามีสวรรคต
15 มกราคม พ.ศ. 2324 พระเจ้าโจเซที่ 1
  เจ้าหญิงการ์โลตา โคอากีนาแห่งสเปน
(Carlota Joaquina of Spain)
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งสเปน
(ราชวงศ์บูร์บง)
25 เมษายน พ.ศ. 2318 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2328 20 มีนาคม พ.ศ. 2359
พระสวามีครองราชย์
10 มีนาคม พ.ศ. 2369
พระสวามีสวรรคต
7 มกราคม พ.ศ. 2373 พระเจ้าโจอาวที่ 6
  อาร์คดัชเชสมาเรีย ลีโอโพลดิน่าแห่งออสเตรีย
(Maria Leopoldina of Austria)
สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
22 มกราคม พ.ศ. 2340 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2360 26 มีนาคม พ.ศ. 2369
พระสวามีครองราชย์
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2369
พระสวามีสละราชบัลลังก์
11 ธันวาคม พ.ศ. 2369 พระเจ้าเปดรูที่ 4
  โอกุสต์ เดอ โบอาร์แน
(Auguste de Beauharnais)
ยูจีน เดอ โบฮาร์เนส์
(ราชวงศ์โบฮาร์เนส์)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2353 1 ธันวาคม พ.ศ. 2377 1 ธันวาคม พ.ศ. 2377 28 มีนาคม พ.ศ. 2378 28 มีนาคม พ.ศ. 2378 พระราชินีนาถมาเรียที่ 2
  เจ้าชายเฟอร์ดินานด์แห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา
(Ferdinand of Saxe-Coburg and Gotha)
เจ้าชายเฟอร์ดินานด์แห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา
(ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา)
29 ตุลาคม พ.ศ. 2359 1 มกราคม พ.ศ. 2379 1 มกราคม พ.ศ. 2379 16 กันยายน พ.ศ. 2380
ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ร่วมกับพระมเหสี
15 ธันวาคม พ.ศ. 2428 พระราชินีนาถมาเรียที่ 2
  เจ้าหญิงอเดเลดแห่งโลเวนสไตน์-เวิร์ทเฮล์ม-โรเซนเบิร์ก
(Adelaide of Löwenstein-Wertheim-Rosenberg)
ผู้อ้างสิทธิในราชินีสายมิเกลลิสต์
เจ้าชายคอนสแตนติน รัชทายาทแห่งโลเวนสไตน์-เวิร์ทเฮล์ม-โรเซนเบิร์ก
(ราชวงศ์โลเวนสไตน์-เวิร์ทเฮล์ม)
3 เมษายน พ.ศ. 2374 24 กันยายน พ.ศ. 2394 - - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2452 พระเจ้ามิเกล

ราชวงศ์บราแกนซา-แซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา(พ.ศ. 2396 - พ.ศ. 2453)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สเตฟานีแห่งโฮเอินโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสและฟารู
(Stephanie of Hohenzollern-Sigmaringen)
เจ้าชายชาร์ลส์ แอนโทนีแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น
(ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมาริงเง็น)
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2380 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2401 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2401 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 สมเด็จพระเจ้าเปโดรที่ 5 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงมาเรีย เพียแห่งอิตาลี
(Maria Pia of Italy)
สมเด็จพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 แห่งอิตาลี
(ราชวงศ์ซาวอย)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2390 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2401 6 ตุลาคม พ.ศ. 2405 6 ตุลาคม พ.ศ. 2405 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 สมเด็จพระเจ้าลูอิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงอเมลีแห่งออร์เลออง
(Amélie of Orléans)
เจ้าชายฟิลิปเป เคานท์แห่งปารีส
(ราชวงศ์ออร์เลออง)
28 กันยายน พ.ศ. 2408 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 19 ตุลาคม พ.ศ. 2432
พระสวามีครองราชย์
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451
พระสวามีสวรรคต
25 ตุลาคม พ.ศ. 2494 สมเด็จพระเจ้าคาร์ลอสที่ 1 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงออกัสตา วิกตอเรียแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น
(Augusta Victoria of Hohenzollern)
ราชินีผู้นิราศ (อย่างไม่เป็นทางการ)
เจ้าชายวิลเลียมแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น
(ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมาริงเง็น)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2433 4 กันยายน พ.ศ. 2456 - - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2509 สมเด็จพระเจ้ามานูเอลที่ 2 แห่งโปรตุเกส

ผู้อ้างสิทธิในพระอิศริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกส

แก้

ราชวงศ์บราแกนซา (พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงออกัสตา วิกตอเรียแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น
(Augusta Victoria of Hohenzollern)
ราชินีผู้นิราศ
เจ้าชายวิลเลียมแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น
(ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมาริงเง็น)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2433 4 กันยายน พ.ศ. 2456 4 กันยายน พ.ศ. 2456 2 สิงหาคม พ.ศ. 2475
พระสวามีสวรรคต
29 สิงหาคม พ.ศ. 2509 อดีตสมเด็จพระเจ้ามานูเอลที่ 2 แห่งโปรตุเกส
  เจ้าหญิงฟรานซิสกาแห่งออร์เลออง-บราแกนซา
(Francisca of Orléans-Braganza)
เจ้าชายเปโดร เดอ อัลคันทาราแห่งกรีอาว-ปารา
(ราชวงศ์ออร์เลออง-บราแกนซา)
8 กันยายน พ.ศ. 2457 13 ตุลาคม พ.ศ. 2485 13 ตุลาคม พ.ศ. 2485 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
พระสวามีสิ้นพระชนม์
15 มกราคม พ.ศ. 2511 ดูอาร์เต นูโน ดยุคแห่งบราแกนซา
  อิซาเบล เดอ เฮรีเดีย
(Isabel de Herédia)
จอร์เก เดอ เฮรีเดีย
(ตระกูลเฮรีเดีย)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ยังทรงอ้างสิทธิ ยังทรงพระชนม์ ดูอาร์เต ปิโอ ดยุคแห่งบราแกนซา

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้