พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี (อิตาลี: Vittorio Emanuele II d'Italia) ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิตาลี ประสูติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1820 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าการ์โล อัลแบร์โต กษัตริย์แห่งซาร์ดิเนียและพระนางมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรียและทัสคานี ในที่สุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1861 ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย สามารถรวบรวมรัฐต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาราชอาณาจักรอิตาลีได้สำเร็จ พระเจ้าพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 จึงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อิตาลีพระองค์แรก และสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1878 ขณะพระชนมายุได้ 58 พรรษา

พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2
แห่งอิตาลี
VictorEmmanuel2.jpg

พระนามเต็ม วิตโตรีโอ เอมานูเอเล มารีอา อัลแบร์โต เออูเจนีโอ แฟร์ดีนันโด ตอมมาโซ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอิตาลี
พระมหากษัตริย์แห่งซาร์ดิเนีย
บรมราชาภิเษก 17 มีนาคม พ.ศ. 2404
รัชกาล 17 มีนาคม พ.ศ. 2404 - 9 มกราคม พ.ศ. 2421 (16 ปี)
รัชกาลก่อน พระเจ้าการ์โล อัลแบร์โตแห่งซาร์ดิเนีย
รัชกาลถัดไป พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 มีนาคม พ.ศ. 2363
สวรรคต 9 มกราคม พ.ศ. 2421
พระราชบิดา พระเจ้าการ์โล อัลแบร์โต
พระราชมารดา พระนางมารีอา เทรีซา แห่งออสเตรียและทัสคานี
พระอัครมเหสี พระนางมารีอา แอดิเลด แห่งออสเตรีย
พระนางโรซา เทรีซา
พระราชบุตร 10 พระองค์
ลายพระอภิไธย