เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระมหากษัตริย์อิตาลี

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิตาลี ตั้งแต่การรวมชาติอิตาลีในปี ค.ศ. 1861 ไปจนถึงการลงประชามติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปใช้ระบอบสาธารณรัฐอิตาลีในปี ค.ศ. 1946

รายพระนามแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข