รายพระนามพระมหากษัตริย์อิตาลี

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิตาลี ตั้งแต่การรวมชาติอิตาลีในปี ค.ศ. 1861 ไปจนถึงการลงประชามติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปใช้ระบอบสาธารณรัฐอิตาลีในปี ค.ศ. 1946

รายพระนาม แก้

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิตาลี
     (Re d'Italia)     
ราชวงศ์ซาวอย
รูป พระนาม เสวยราชย์ สิ้นสุด ตราอาร์ม
  พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2
(Vittorio Emanuele II)
17 มีนาคม ค.ศ. 1861 9 มกราคม ค.ศ. 1878  
  พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1
(Umberto I)
9 มกราคม ค.ศ. 1878 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1900  
  พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 3
(Vittorio Emanuele III)
29 กรกฎาคม ค.ศ. 1900 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1946  
  สมเด็จพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 2
(Umberto II)
9 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 12 มิถุนายน ค.ศ. 1946  

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้