เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 แห่งอิตาลี

พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 แห่งอิตาลี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชอาณาจักรอิตาลี ประสูติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1844 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอลที่ 2 และพระราชินีอเดเลดแห่งซาร์ดิเนีย พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ต่อต้านแนวคิดอนาธิปไตยอย่างมาก พระองค์ทรงสั่งการให้มีการสังหารหมู่ในมิลาน แต่แล้วพระองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์หลังจากเหตุการณ์นั้นสองปี โดยกลุ่มลัทธิอนาธิปไตย พระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1900 ขณะมีพระชนมายุได้ 56 พรรษา

พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 แห่งอิตาลี
Umberto I di Savoia.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 แห่งอิตาลี
รัชกาล 9 มกราคม ค.ศ. 1878 - 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1900 (22 ปี)
รัชกาลก่อน พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอลที่ 2
รัชกาลถัดไป พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอลที่ 3
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 มีนาคม ค.ศ. 1844
Flag of the Kingdom of Sardinia.svg ตูริน ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย
สวรรคต 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1900 (อายุ 56)
Flag of Italy (1861–1946).svg มอนซา ราชอาณาจักรอิตาลี
พระราชบิดา พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอลที่ 2
พระราชมารดา พระราชินีอเดเลดแห่งซาร์ดิเนีย
พระอัครมเหสี มาร์เกอริตาแห่งซาวอย สมเด็จพระราชินีแห่งอิตาลี
ลายพระอภิไธย

อ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข