จักรพรรดิโรมัน

จักรพรรดิโรมัน เป็นผู้ที่ปกครองจักรวรรดิโรมันตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 476 สำหรับ จักรวรรดิโรมันตะวันตก และปี ค.ศ. 1453 สำหรับ จักรวรรดิโรมันตะวันออก

จักรพรรดิโรมัน
Vexilloid of the Roman Empire.svg
พระราชอิสริยยศจักรพรรดิ
ปกครองจักรวรรดิโรมัน
ประมุขพระองค์แรกจักรพรรดิออกัสตัส
ประมุขพระองค์สุดท้ายจักรพรรดิธีโอโดเซียสที่ 1 (Unified or Classical),
จักรพรรดิโรมิวลัส ออกัสตัส (Western),
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 (Eastern)
สถาปนา27 BC
ล่มสลายAD 395 (Unified or Classical),
AD 476 (Western),
AD 1453 (Eastern)