จักรพรรดิโรมัน เป็นผู้ที่ปกครองจักรวรรดิโรมันตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 476 สำหรับ จักรวรรดิโรมันตะวันตก และปี ค.ศ. 1453 สำหรับ จักรวรรดิโรมันตะวันออก

จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิเอากุสตุส จักรพรรดิโรมันพระองค์แรก
พระราชอิสริยยศจักรพรรดิ
ปกครองจักรวรรดิโรมัน
ประมุขพระองค์แรกจักรพรรดิเอากุสตุส
ประมุขพระองค์สุดท้ายจักรพรรดิเทออดอซิอุสที่ 1 (รวม),
จักรพรรดิโรมุลุส เอากุสตุส (ตะวันตก),
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 (ตะวันออก)
สถาปนา27 ปีก่อนคริสตกาล
ล่มสลายค.ศ. 395 (รวม),
ค.ศ. 476 (ตะวันตก),
ค.ศ. 1453 (ตะวันออก)