จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 พาลาโอโลกอส

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 พาลาโอโลกอส หรือ ดรากาส พาลาโอโลกอส (อังกฤษ: Constantine XI Palaiologos, 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1405-29 พฤษภาคม ค.ศ. 1453) เป็นจักรพรรดิไบแซนไทน์องค์สุดท้าย ทรงขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1449 จนกระทั่งทรงสวรรคตในการรบภายหลังจากการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1453 การสวรรคตของคอนสแตนตินเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสถาปนากรุงคอนสแตนติโนเปิลของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชในฐานะเมืองหลวงใหม่ของจักรวรรดิโรมันในปี ค.ศ. 330 การตั้งชื่อจักรวรรดิไบแซนไทน์เป็นความต่อเนื่องของจักรวรรดิโรมันในยุคกลาง โดยประชาชนยังคงเรียกตนเองว่า ชาวโรมัน การสวรรคตของคอนสแตนตินที่ 11 และการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลยังถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิเอากุสตุส เมื่อเกือบประมาณ 1,500 ปีก่อน

คอนสแตนตินที่ 11 พาลาโอโลกอส
จักรพรรดิโรมัน
ราชวงศ์ Palaiologos
สมัย 6 มกราคม ค.ศ. 144929 พฤษภาคม ค.ศ. 1453
ก่อนหน้า จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
ถัดไป ไม่มี (ยุคของจักรวรรดิออตโตมัน)
พระราชสมภพ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1405
สวรรคต 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1453
พระราชบิดา จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส
พระราชมารดา Helena Dragaš
พระมเหสี Maddalena Tocco
Caterina Gattilusio
พระบุตร ไม่มี
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิโรมันตะวันออก

อ้างอิง แก้