จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส

จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส (อังกฤษ: Manuel II Palaiologos; กรีก: Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος) (27 มิถุนายน ค.ศ. 135021 กรกฎาคม ค.ศ. 1425) มานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอสทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์พาลาโอโลกอส ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1391 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1425 โดยมีพระราชโอรสจักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอสเป็นผู้ครองราชย์ต่อมา มานูเอลที่​ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1350 เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในจักรพรรดิจอห์นที่ 5 พาลาโอโลกอสและเฮเลนา คันตาคูเซนอส

จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส
พระบรมฉายาลักษณ์จักรพรรดิมานูเอลที่ 2
จักรพรรดิไบแซนไทน์องค์ที่97
เดสปอทแห่งมอเรีย
ครองราชย์16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1391 –21 กรกฎาคม ค.ศ. 1425
ก่อนหน้าจักรพรรดิจอห์นที่ 5 พาลาโอโลกอส
ถัดไปจักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
ประสูติ27 มิถุนายน ค.ศ. 1350
คอนสแตนติโนเปิล ปัจจุบันคืออิสตันบูลในตุรกี
สวรรคต21 กรกฎาคม ค.ศ. 1425
คอนแสตนติโนเปิล ปัจจุบันคืออิสตันบูลในตุรกี
พระราชบุตรจักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 พาลาโอโลกอส
เจ้าชายเดมีทริออส พาลาโอโลกอส
เจ้าชายโทมัส พาลาโอโลกอส
ราชวงศ์ราชวงศ์พาลาโอโลกอส
พระราชบิดาจักรพรรดิจอห์นที่5 พาลาโอโลกอส
พระราชมารดาเฮเลนา คันตาคูเซนอส
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย

อ้างอิง

แก้
  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้