จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส

จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส (อังกฤษ: Manuel II Palaiologos; กรีก: Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος) (27 มิถุนายน ค.ศ. 135021 กรกฎาคม ค.ศ. 1425) มานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอสทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์พาลาโอโลกอส ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1391 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1425 โดยมีพระราชโอรสจักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอสเป็นผู้ครองราชย์ต่อมา มานูเอลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1350 เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในจักรพรรดิจอห์นที่ 5 พาลาโอโลกอสและเฮเลนา คานทาคูเซเน

มานูเอลที่ 2 พาลาโอโลกอส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์
Manuel II Paleologus.jpg

ราชวงศ์ พาลาโอโลกอส
สมัย ค.ศ. 139121 กรกฎาคม ค.ศ. 1425
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิจอห์นที่ 5 พาลาโอโลกอส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
ข้อมูลส่วนพระองค์
เกิด 27 มิถุนายน ค.ศ. 1350, กรุงคอนสแตนติโนเปิล
เสียชีวิต 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1425, กรุงคอนสแตนติโนเปิล
บิดา จักรพรรดิจอห์นที่ 5 พาลาโอโลกอส
มารดา เฮเลนา คานทาคูเซเน
ภรรยา เฮเลนา ดรากาส
บุตร/ธิดา จักรพรรดิจอห์นที่ 8 พาลาโอโลกอส
คอนสแตนตินที่ 11 พาลาโอโลกอส+
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข