จักรพรรดิโรมุลุส เอากุสตุส

ฟลาวิอัส โรมุลุส เอากุสตุส หรือ ฟลาวิอุส โรมูลุส เอากุสตุส (เกิดราวค.ศ. 460/ค.ศ. 470 - เสียชีวิตหลังจาก ค.ศ. 511) มักถูกเรียกว่า โรมูลุส เอากุสตุส เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันตกพระองค์สุดท้าย

จักรพรรดิโรมุลุส เอากุสตุส
จักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันตก
ครองราชย์31 ตุลาคม 475 – 4 กันยายน 476
ก่อนหน้าจักรพรรดิยูลิอุส แนโปส
ถัดไปพระเจ้าโอเดเซอร์ (ฐานะ พระมหากษัตริย์อิตาลี)
จักรพรรดิยูลิอุส แนโปส (ฐานะ ผู้อ้างสิทธิ จักรพรรดิโรมันตะวันตก)
จักรพรรดิร่วมจักรพรรดิเซโน (จักรพรรดิตะวันออก, 475–476)
จักรพรรดิบาซิลิคัส (จักรพรรดิตะวันออก, 475–476)
ประสูติประมาณ ค.ศ. 460
สวรรคตค.ศ.511 (อายุ 50–51)
พระนามเต็ม
ฟลาวิอุส โรมูลุส
นามเต็ม
Imperator Caesar Flavius Romulus Augustus
พระบิดาฟลาวิอุส โอเรสเตส

ชื่อตอนเกิดคือ ฟลาวิอุส โรมูลุส เป็นบุตรชายของ ฟลาวิอุส โอเรสเตส ทหารโรมันและนักการเมืองแห่งโรมซึ่งคาดว่ามีเชื้อสายเยอรมันอยู่ด้วย โอเรสเตสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้บัญชาการทหาร" โดยจักรพรรดิโรมัน จูเลียส เนโพส ในปี ค.ศ. 475 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 475 การก่อรัฐประหารของโอเรสเตสได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมรัฐบาลที่เมืองราเวนนา (เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันตกตั้งแต่ปี ค.ศ. 402) ไว้ได้ จูเลียส เนโพส ได้หลบหนีไปยังแคว้นดัลเมเชียและปกครองที่นั่นจนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 480

โอเรสเตสได้กลายเป็นผู้ปกครองจังหวัดโรมันทางตะวันตกของแคว้นดัลเมเชียไปโดยปริยาย แม้ว่าเขาจะไม่มีสิทธิชอบธรรมในการขึ้นสู่บัลลังก์เองก็ตาม ดังนั้นเขาจึงได้ยกบุตรชายของตนขึ้นเป็นจักรพรรดิเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 475 การแต่งตั้งดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากคู่อริ คือจักรพรรดิในจักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก) เซโน และบาซิลิคุส

แหล่งข้อมูลอื่น แก้