พระเจ้าโอเดเซอร์

ฟลาวิอุส โอเดเซอร์ (อังกฤษ: Flavius Odoacer, อิตาลี: Odoacre, ละติน: Odoacer , Odoacar , Odovacar , Odovacris) เป็นทหารและรัฐบุรุษที่มีภูมิหลังเป็นอนารยชนผู้ปลดยุวจักรพรรดิ โรมูลุส ออกุสตุส และกลายเป็นกษัตริย์แห่งอิตาลี การโค่นล้ม โรมูลุส ออกุสตุส ของ โอโดเอเซอร์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก และกรุงโรมโบราณ

พระเจ้าโอเดเซอร์
กษัตริย์แห่งอิตาลี
ครองราชย์4 กันยายน 476–15 มีนาคม 493
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่ (สถาปนาหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก)
ถัดไปพระเจ้าธีโอดอริคมหาราช
ประสูติประมาณ ค.ศ. 433
พันโนเนีย, จักรวรรดิโรมันตะวันตก
สวรรคต15 มีนาคม ค.ศ. 493
ราเวนนา, ราชอาณาจักรอิตาลี
ศาสนาลัทธิเอเรียส

อ้างอิง แก้ไข