พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช

พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช (อังกฤษ: Theodoric The Great; ค.ศ. 454 - ค.ศ. 526) ทรงเป็นกษัตริย์แห่งออสโตรกอธ (ค.ศ. 471 - ค.ศ. 526) กษัตริย์แห่งอิตาลี (ค.ศ. 493 - ค.ศ. 526) และผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งวิซิกอท (ค.ศ. 511 - ค.ศ. 526)

พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช

ธีโอดอริค
พระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าธีโอดอริค สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7
กษัตริย์แห่งออสโตรกอท
พระมเหสีออโดเฟลดา
พระราชบุตรอมาลาซุนทา
พระราชบิดาธีโอดีเมียร์
พระราชมารดาเอเรลิววา
ประสูติค.ศ. 454
สวรรคตค.ศ. 526
ศาสนาลัทธิเอเรียส