คริสตจักรละติน หรือ พระศาสนจักรละติน (อังกฤษ: Latin Church) คือคริสตจักรโรมันคาทอลิกเฉพาะถิ่นที่ใช้จารีตพิธีกรรมละติน[1] มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับแต่สมัยอัครทูต และเป็นคริสตจักรหลักและดั้งเดิมในศาสนาคริสต์ตะวันตก[2] ในปี ค.ศ. 2015 มีสมาชิกราว 1,255 ล้านคน ใช้ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1983 เป็นหลักในการปกครอง[3] ศูนย์กลางตั้งอยู่ที่มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

อ้างอิง แก้

  1. Fortescue, Adrian (1910). "Latin Church". สารานุกรมคาทอลิก. สืบค้นเมื่อ November 30, 2017.
  2. http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/06/170406e.html
  3. "Code of Canon Law". สันตะสำนัก. 1983. สืบค้นเมื่อ November 30, 2017.