รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

พระอารามหลวงในจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกันทรลักษ์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกันทรารมย์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศิลาลาด แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอขุขันธ์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอขุนหาญ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำเกลี้ยง แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนคูณ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบึงบูรพ์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเบญจลักษ์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอปรางค์กู่ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพยุห์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอไพรบึง แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอภูสิงห์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองจันทร์ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอยางชุมน้อย แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอราษีไศล แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอวังหิน แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีรัตนะ แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยทับทัน แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

  • วัดประชารังสรรค์ ที่ตั้งบ้านห้วยทับทัน-ฝั่งธน ตำบลห้วยทับทัน เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองสิมใหญ่ ที่ตั้งบ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลห้วยทับทัน เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดขะยูง ที่ตั้งบ้านขะยูง ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองฮะ ที่ตั้งบ้านหนองฮะ ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองอาคูณ ที่ตั้งบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท

วัดราษฏร์ในอำเภออุทุมพรพิสัย แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข