รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

พระอารามหลวงในจังหวัดศรีสะเกษแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดศรีสะเกษแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกันทรลักษ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกันทรารมย์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศิลาลาดแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอขุขันธ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอขุนหาญแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำเกลี้ยงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนคูณแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบึงบูรพ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเบญจลักษ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอปรางค์กู่แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพยุห์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอไพรบึงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอภูสิงห์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองจันทร์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองศรีสะเกษแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอยางชุมน้อยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอราษีไศลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอวังหินแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีรัตนะแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอห้วยทับทันแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุตนิกายแก้ไข

  • วัดประชารังสรรค์ ที่ตั้งบ้านห้วยทับทัน-ฝั่งธน ตำบลห้วยทับทัน เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองสิมใหญ่ ที่ตั้งบ้านหนองสิมใหญ่ ตำบลห้วยทับทัน เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดขะยูง ที่ตั้งบ้านขะยูง ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองฮะ ที่ตั้งบ้านหนองฮะ ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท
  • วัดหนองอาคูณ ที่ตั้งบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปราสาท

วัดราษฏร์ในอำเภออุทุมพรพิสัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข