ตำบลใจดี

ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ตำบลใจดี เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์

ตำบลใจดี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chai Di
ประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด34.40 ตร.กม. (13.28 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด6,661 คน
 • ความหนาแน่น193.63 คน/ตร.กม. (501.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33140
รหัสภูมิศาสตร์330503
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลใจดีตั้งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านตาปาง บ้านภูมิศาลา บ้านโคกเพชร บ้านระกาน้อย บ้านระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดองกำเม็ด ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกันทรารมย์ ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่