วัดสระกำแพงใหญ่

วัดในจังหวัดศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่วัดทั้งสิ้น 16 ไร่ 63 ตารางวา

วัดสระกำแพงใหญ่
แผนที่
ที่ตั้งตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระกำแพงใหญ่ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2368 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527[1] ภายในวัดมีปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ สร้างด้วยหินศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ภายในบริเวณกำแพงเป็นที่ตั้งปราสาท 6 หลัง สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

วัดมีเกจิอาจารย์คือ พระมงคลวุฒ (เครื่อง สุภทฺโท) ท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้า สิ่งก่อสร้างภายในวัด ได้แก่ กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ เมรุเผาศพ กำแพงวัด ซุ้มประตู และสิ่งอื่น ๆ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าอาวาสรูปนี้ทั้งสิ้น[2]

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรกสร้างด้วยหินเขียวสวย ศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุมากกว่า 1,000 กว่าปี มีขนาดหน้าตักกว้าง 57 เซนติเมตร สูง 71 เซนติเมตร หรือความสูงทั้งหมดจากขนาดนาคถึงเศียรนาค 134 เซนติเมตร ประทับนั่งขัดสมธิเหนือขนาดนาค 3 ชั้น นาคมีทั้งหมด 7 เศียร ขุดพบที่ฐานปราสาทองค์ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2492[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสระกำแพงใหญ่". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท". สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-07. สืบค้นเมื่อ 2022-05-04.
  3. "วัดสระกำแพงใหญ่".