ตำบลจะกง

ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ตำบลจะกง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์

ตำบลจะกง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chakong
ประเทศไทย
จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด75.03 ตร.กม. (28.97 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด6,187 คน
 • ความหนาแน่น82.46 คน/ตร.กม. (213.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33140
รหัสภูมิศาสตร์330502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลจะกงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดองกำเม็ด ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์

การปกครอง

แก้

ตำบลจะกงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านตาสุด
 • หมู่ที่ 2 บ้านจะกง
 • หมู่ที่ 3 บ้านตาตู้
 • หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนน้อย
 • หมู่ที่ 5 บ้านกองหลวง
 • หมู่ที่ 6 บ้านปะอุง
 • หมู่ที่ 7 บ้านเค็ง
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองจะกง
 • หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้อย
 • หมู่ที่ 10 บ้านไลย์พัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านอาลัย
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองรูง
 • หมู่ที่ 13 บ้านกระหวัน